Koningsmoorden

Tom Verschaffel (Editor),

Series: Alfred Cauchie Reeks 1

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789058670731

Publication date: October 13, 2000

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In de loop van de geschiedenis zijn heel wat koningen doelbewust en met geweld om het leven gebracht. Zij stierven op het schavot of werden het slachtoffer van een aanslag. Achter de moorden zaten nu eens familieleden of politieke tegenstanders, dan weer misnoegde onderdanen of buitenlandse vijanden. De moordenaars gebruikten gif of een dolk, en later pistolen of bommen. Zij deden het heimelijk of zochten juist de publiciteit. Vaak beriepen zij zich op het feit dat de vorst zijn macht had misbruikt en dus een ‘tiran’ was. In dat geval was koningsmoord immers, volgens filosofen en pamflettisten, toegelaten en zelfs wenselijk. In dit boek sterven Julius Caesar en Karel de Goede, Mary Stuart en Willem van Oranje, Ludwig II van Beieren en tsaar Aleksander II van Rusland, en vele andere koningen, keizers, graven en pausen. De tragiek van hun koninklijke levens heeft altijd tot de verbeelding gesproken en was een bron van inspiratie in literatuur, theater, film, muziek. De verbeelding van de koningsmoord weerspiegelt opvattingen en politieke praktijken die, van de oudheid tot de twintigste eeuw, een betekenisvolle evolutie hebben doorgemaakt. De geschiedenis van de koningsmoord is de geschiedenis van het koningschap zelf.

De noodzakelijke dood

Koningsmoord en rechtvaardiging

Anton van Hooff

Tirannenmoord, een antiek idee

Dirk Van den Auweele

Over de grenzen van de macht

Denken over tyrannicide van de twaalfde tot de vijftiende eeuw

Jan Papy

Politiek en vrijheid onder het humanistisch mes:

Erasmus en Lipsius over tirannenmoord

Idesbald Goddeeris

De moord op tsaar Alkesander II (1881)

En het ontstaan van het moderne terrorisme

De strategische dood

Koningsmoord en machtstrijd

Brigitte Meijns

Vorsten, vrouwen en wreedheden aan het Merovingische hof

De bloeddorstige machtsstrijd tussen de kleinzonen van Clovis (561-613)

Marc Carnier

De Goede en de heel erg slechten

De moord op Karel graaf van Vlaanderen (1127)

Janick Appelmans

Rooms Koning Willem II doodgeknuppeld bij Hoogwoud (1256):

Gaan ridderlijke eer en nationale trots opnieuw ten onder?

Anton van der Lem

Van de prins geen kwaad

De moordplannen van en op Oranje

De Mooie Dood

De verbeelding van de koningsmoord

Steven Vanden Broecke

De laurier en de kosmos

Astrologie en de moord op Alessandro de’ Medici (1537)

Vincent Viane

Jezuïten als pausmoordenaars?

De polemiek over de dood van Clemens XIV (+ 1774)

Guido Latré

Het gat in de haag: kijken naar koningsmoorden bij Shakespeare

Steven Jacobs

Filmcamera’s bij de executies van Mary Stuart

Koen Van Caekenberghe

Un ballo in Maschera: dansend de onsterfelijkheid tegemoet

Ilse Gesquière

De geheimzinnige dood van Ludwig II van Beieren

De Mislukte dood

Epiloog

Marnix Beyen

Tirannendoding als godsgericht

De aanslag op Hitler (20 juli 1944) en de sacralisering van de macht

Tom Verschaffel

Tom Verschaffel is professor of cultural history at KU Leuven.

Related titles