In het spoor van Demeter

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen K.U.Leuven 1878-2003

Roeland Hermans (Author), Yves Segers (Author), Bert Woestenborghs (Author),

Series: ICAG-Studies 2

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058674937

Publication date: October 7, 2005

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 204

Size: 240 x 160 x 10 mm

SHARE

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de K.U.Leuven vierde tijdens het academiejaar 2003-2004 haar 125-jarig jubileum. In 1878 werd immers in Leuven een hogere landbouwschool opgericht, als exponent van de vernieuwde katholieke aandacht voor het platteland, maar ook als reactie op de Rijkslandbouwschool in Gembloux.

In de loop van haar bestaan groeide het Institut Agronomique, later ook Landbouwinstituut, uit tot een vooraanstaande onderzoeks- en onderwijsinstelling die de ontwikkelingen in de landbouwsector en daarbuiten op de voet volgde. Na de omvorming tot zelfstandige universitaire faculteit in 1965 en de inhoudelijke verruiming van opleiding en onderzoek tot alles wat met levende materie te maken heeft, kende de faculteit een explosieve groei. Een logisch gevolg hiervan is de recente naamsverandering in Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Het boek is een initiatief van de faculteit en werd gerealiseerd door het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG).

Voorwoord

Inleiding

Deel 1
Ten dienste van de katholieke samenleving, 1878-1895

Hoofdstuk 1
Een lange voorgeschiedenis
1. Grenzen van de overlevingslandbouw
2. Eerste stappen tot gestructureerd landbouwonderwijs
3. Landbouwonderwijs in Europa
4. Ontwikkeling (landbouw)wetenschappen in België

Hoofdstuk 2
Het verhaal van de oprichting, 1873-1878
1. Ontstaan van een netwerk
2. Initiatief Leuvense en Gentse rector
3. Société Scientifique
4. In handen van de bisschoppen
5. Aan de universiteit

Hoofdstuk 3
Een valse start, 1878-1883
1. Van een pril begin gesproken
2. Tegengestelde (professoren)belangen
3. De koe bij de horens: de commission organisatrice
4. Koken kost geld

Hoofdstuk 4
Verwerven van (inter)nationaal bestaansrecht, 1883-1895
1. (Aard)verschuivingen in landbouw en onderwijs
2. Eerste stappen in de richting van origineel experimenteel onderzoek
3. Over de universiteitsgrenzen heen

Deel 2
Vaste voet aan de grond, 1895-1929

Hoofdstuk 1
Een dynamische, maar moeilijke periode, 1895-1909
1. Autrefois si uni…
2.Moeilijk gaat ook: onderwijshervormingen
3. Nieuw fundamenteel onderzoek
4. Patrimonium
5. In concurrentie met Gembloux
6. Van regionale betrokkenheid tot internationaal netwerk

Hoofdstuk 2
De wind in de zeilen, 1909-1929
1. Invoering van Nederlands in onderwijs
2. Wereldoorlog I
3. Bloeiperiode Belgische landbouw en Leuvens Landbouwinstituut
4. Meer dan Gembloux en Leuven
5. Externe onderzoekscentra
6. Blik op de toekomst

Deel 3
In het spoor van maatschappij en universiteit, 1929-1965

Hoofdstuk 1
Een wisselend parcours, 1929-1947
1. Snelle opeenvolging van programmahervormingen
2. Nieuwe structuren, nieuwe mogelijkheden
3. En toch crisis
4. Nieuwbouw in het Arenbergpark
5. Het ontstaan van een onderzoeksstructuur
6. Oorlogsjaren

Hoofdstuk 2
Verankering, 1947-1965
1. Maatschappij en universiteit: naar een nieuwe identiteit
2. Neerwaartse trend, maar geen crisis
3. Onevenwicht in de verhoudingen

Deel 4
Verbreding en verdieping, 1965-1991

Hoofdstuk 1
Als Nederlandstalige landbouwfaculteit alleen verder, 1965-1977
1. Veranderende structuren
2. De gevolgen van de splitsing
3. Onderwijs: een perpetuum mobile
4. Een nieuwe generatie studenten
5. Het toegepast onderzoek in een impasse
6. Inhoudelijke verbreding
7. Gevolgen van een maatschappelijke (r)evolutie
8. Onder professoren

Hoofdstuk 2
Nieuwe wegen opzoeken, 1977-1991
1. Wetenschappelijke diversiteit
2. Uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur
3. Een moeilijke, maar niet onmogelijke financiële situatie
4. Studenten en hun beweegredenen
5. Een revolutionaire onderwijshervorming

Epiloog
Van bio-ingenieur tot bachelor en master in de bio-ingenieurswetenschappen, na 1991

Algemeen besluit

Bibliografie

Illustratieverantwoording

Resumé

Summary

Bijlagen

Colofon

Roeland Hermans

Yves Segers

Bert Woestenborghs

Related titles