Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990

Leen Van Molle (Author),

Series: KADOC-Studies

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789061863427

Publication date: January 1, 1990

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Velen kennen de Boerenbond van naam. Weinigen hebben inzicht in zijn talrijke functies. Doorheen zijn honderdjarige geschiedenis werd hij opgehemeld en verguisd. Voor de enen is hij een emancipatorische kracht, voor anderen een bolwerk van katholiek conservatisme. De Boerenbond is een uniek organisatiemodel, steunend op een merkwaardige combinatie van economische, sociale, politieke en religieuze belangenverdediging. De efficiëntie van zijn werking heeft hem herhaaldelijk in conflict gebracht met andere belangengroepen in de Belgische samenleving. Precies daarom is deze studie, die grotendeels op nog nooit geopende archieven is gebaseerd, zo verrassend rijk. Het is geen geschiedenis van de Boerenbond alleen, maar tevens van heel zijn entourage waarin bisschoppen, politici, professoren en bankiers een hoofdrol hebben gespeeld. De doorbraakpogingen van de Boerenbond in Wallonië, de liquidatie van zijn Middenkredietkas, zijn aandeel in de Katholieke Actie, de bedreiging door de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, de argwanende houding tegenover Benelux en E E G: elementen genoeg om dit vlot geschreven, onthullende boek een niet te missen aanwinst te noemen.

1 Proloog

1. De Boerenbond in vraagvorm

2. De geschiedenis van de geschiedenis

3. Naar buitenlands model?

4. Bronnen: overvloed en schaarste

2 Het landbouwprobleem op het einde van de 19de eeuw

1. Economische en sociale dimensie

2. Politieke en religieuze dimensie

3. Op zoek naar een “katholieke” oplossing

3 Het verhaal van de stichting

1. Een dorpspastoor voorop

2. De inbreng van de politicus

3. De Boerenbond statutair

4. Leuven, 20 juli 1890

4 Het werk van “vader Mellaerts”, 1890-1902

1. De ijver van het begin

2. Dienstbetoon

3. Driemaal politiek

4. Navolgers of concurrenten?

5 Luytgaerens organiseert, 1903-1914

1. Wijzigingen aan de top

2. De organisator aan het werk

3. Expansie van het dienstenpakket

4. Boerenstand tussen Kerk en Staat

– Stand van zaken in 1914

6 Oorlogstoestanden, 1914-1918

 • 1. Onder Duits bestuur
 • 2. Het alternatieve circuit: het N.H.V.C.
 • 3. In eigen huis
 • 4. Met de toekomst voor ogen

7 Het einde van een geneartie, 1918-1925

 • 1. Oorlogsherstel sensu stricto
 • 2. De expansionistische ondertoon
 • 3. Politieke ambities
 • 4. Interne groei en spanningen

8 Verraderlijke groei, 1925-1934

 • 1. Nieuwe leiders
 • 2. De grenzen verlegd
 • 3. Met de wind in het zeil
 • 4. Hoge bomen vangen veel wind
 • 5. Wie wind zaait, zal storm oogsten

9 Geschokt vertrouwen, 1934-1940

 • 1. De vereffening van de Middenkredietkas
 • 2. De Boerenbond herzien
 • 3. De tol der moeilijkheden
 • 4. Een derde weg?

10 In het defensief, 1940-1944

 • 1. Oorlogsdreiging
 • 2. Vier jaar Duitse bezetting
 • 3. Het grootste gevaar: de N.L.V.C.

– Stand van zaken in 1944

11 Het hedendaags bedrijf, 1944-1990

 • 1. Herschikkingen na de oorlog
 • 2. De Boerenbond tegenover de Europese integratie
 • 3. Expansieve groei

12 Epiloog

Bijlagen

Bibliografie

Indices

Iconografie

Lijst van afkortingen

Leen Van Molle

Leen Van Molle is full professor of social history and member of the research group MoSa (Modernity and Society, 1800-2000) at KU Leuven. Her research focuses on the history of Belgian and European social identities, social movements and social policy, and in particular the history of the rural world.

Related titles