Iconen van onze economie

Rolmodellen voor inspirerend ondernemerschap

Martin Hinoul (Author),

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058679666

Publication date: October 14, 2013

€24.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 155

Size: 230 x 170 x 10 mm

Stock item: 83228

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661388

ISBN: 9789461661388

Publication date: October 14, 2013

€19.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 155

SHARE

Hommage aan de iconen van onze welvaart
Na een reeks van boeken over innovatieve regio’s, netwerken, technologie en Nobelprijswinnaars is het de hoogste tijd om ook een passende hommage te brengen aan de spilfiguur van onze maatschappelijke vooruitgang, aan de ultieme “beweger” van onze welvaart: de ondernemer. Deze ondernemer, de “heroic entrepreneur” zoals Joseph Schumpeter hem noemde, verdient niet alleen ons respect maar ook onze onverdeelde aandacht.

In zijn nieuwste boek laat Martin Hinoul de lezer kennis maken met entrepreneurs als o.a. Steve Jobs, Lary Page, Robert Swanson, Hermann Hauser, Sir Alec Broers, Lieven Gevaert, Martine Reynaers, Hans Bourlon en Erik De Clercq. Op geheel eigen wijze doet hij verslag van vele persoonlijke ontmoetingen en schetst hij portretten van markante mannen en vrouwen die door hun inzicht en moed, hun kennis van zaken en hun doorzettingsvermogen succesvolle ondernemingen hebben opgebouwd en daarbij een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen.

Bij de selectie van rolmodellen focust Hinoul op drie innovatieve regio’s: Silicon Valley in de Verenigde Staten, de Cambridge Regio in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Iedere regio wordt ingeleid door een deskundige met ervaring ter plaatse: voor Silicon Valley is dat Jos Bouckaert die er meer dan 30 jaar woonde en werkte, voor Cambridge zijn dat Alan Barrell en Charles Cotton die beiden hebben meegewerkt aan het unieke Cambridge Phenomenon, en voor onze Vlaamse regio schreef Koenraad Debackere, algemeen beheerder KU Leuven een inleiding. Hinoul toont aan dat succesvol ondernemerschap niet enkel het resultaat is van krachtige persoonlijkheden, maar ook in grote mate afhankelijk is van de regio waarin hij of zij opereert.

Met een voorwoord door Vlaams minister-president Kris Peeters.

Voorwoord door minister-president Kris Peeters
Een woord van dank

Inleiding
Deel 1 – Een regio zonder rolmodellen is kaal
Deel 2 – De Silicon Valley Regio
Deel 3 – Het Cambridge Phenomenon
Deel 4 – De Vlaamse Regio
Enkele conclusies
Literatuur

Martin Hinoul

Martin Hinoul werkt vanuit K.U.Leuven Research and Development mee aan de uitbouw van de "Leuvense Kennis Economie Regio" en aan de uitbouw van ELAt, een grensoverschrijdend netwerk dat de kennisregio's Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt.

Martin Hinoul heeft het op weergaloze wijze over mensen die er in slagen om veranderingen die op ons afkomen te vertalen naar vooruitgang. Het gaat om de 'veroveraars van de toekomst', ondernemende mensen van vlees en bloed, van hier en nu, van dan en daar, ook van bij ons in Vlaanderen en in het hart van Europa, die leiderschap tonen en daardoor inspirerende voortrekkers zijn.
Professor Mark Eyskens -; Minister van Staat

Het siert Martin Hinoul dat hij tegen de tijdsgeest in een boek schrijft, zijn achtste, over “de helden” van de ondernemingswereld. Zoals een stad karakter krijgt door zijn kathedraal en monumenten, zo zijn rolmodellen nodig in de wereld van de economie. Leiders die houden van verandering en die de moed hebben, die te realiseren. Vaak zijn ze noch evenwichtig noch redelijk, maar ze innoveren en zo creëren ze waarde voor hun onderneming, voor hun regio en voor de wereld.
Luc De Bruyckere -; Bestuurder van vennootschappen

Na zeven boeken kon een achtste boek uiteraard niet ontbreken in de galerij van creatieve en productieve literaire verwezenlijkingen van Martin Hinoul.
Koen Debackere - Algemeen Beheerder KU Leuven

De ego's van onze economie
Martin Hinoul over de onderschatting van rolmodellen.
Zonder sterke individuen geen sterke economie, betoogt kennismakelaar Martin Hinoul in een boek over rolmodellen in de bedrijfswereld. Succes broedt succes, van het Californische Silicon Valley tot de Vlaamse biotech.

Trends nr 45, 7 november 2013

Optimistisch en inspirerend boek voor bestuurders, beleidsmakers en politici in België, maar ook in Nederland.
www.deboekensalon.nl

Related titles