Historiografie – herdruk 2013

Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa

Reginald De Schryver (Author),

Series: Ancorae - Steunpunten voor Studie en Onderwijs 8

Category: History, History 1500-1800, History 1800-present, History 500-1500, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789058679789

Publication date: September 25, 2013

€31.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 432

Size: 240 x 160 x 20 mm

Stock item: 83065

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Met dit boek krijgt de lezer een overzicht van vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa. In het eerste deel, over de Oudheid, behandelt de auteur de historiografie in het klassieke Hellas, het Romeinse Rijk, het oude Israël en het vroege christendom. In een tweede deel overloopt hij de geschiedschrijving van duizend jaar West-Europese christelijke Middeleeuwen. In het derde deel wordt de uiteenzetting voortgezet van de Renaissance tot de eeuw van de Verlichting; bijzondere aandacht gaat uit naar de weerslag van de wetenschapsrevolutie op de geschiedbeoefening. Ten slotte worden, in een vierde deel, belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de historiografie van de negentiende en twintigste eeuw onder ogen genomen.

Al komen de laatste voorbije eeuwen, relatief gezien, ruimer aan bod, toch plaatst de auteur zich helemaal niet op een ‘hodiecentrisch’ standpunt. Hij doet dat bewust en vanuit de overtuiging, dat alle perioden van de West-Europese geschiedschrijving interessante en blijvende bijdragen hebben geleverd aan de historische cultuur en dat de tijd vóór de achttiende en negentiende eeuw niet zomaar ‘prehistoriografie’ is van de hedendaagse geschiedwetenschap. Evenmin gunt hij Nederland en België een voorkeursbehandeling.

Als geschiedenis van de historiografie handelt dit boek in belangrijke mate over de geschiedenis van de historische methode; meer algemeen draagt het ook, met nadruk op de context , bij tot de geschiedenis van het intellectuele leven. Het brengt dus zowel wetenschaps- als cultuurgeschiedenis.

De historiografie in de oudheid

De historiografie in klassiek Hellas (zesde-derde eeuw)
de homerische traditie

De eerste geschiedschrijvers, de zogenoemde ‘logografen’

De gulden tijd van Hellas’ historiografie

In het teken van de Macedonische verovering en het Hellenisme
De historiografie in Rome en in het Romeinse Rijk (derde eeuw vóór tot vijfde eeuw na Christus)
‘Ab urbe condita’ vijf eeuwen zonder geschiedschrijving

In de ban van de punische oorlogen

De woelige laatste eeuw van de Republiek en nieuwe historiografische genres

Een bloeiperiode van Romeinse historiografie aan het begin van het Keizerrijk

Overwicht van Griekse historici vanaf het begin van de tweede eeuw
Geschiedschrijving en geschiedvisie in het oude Israël en in het vroege christendom (tiende eeuw vóór tot vijfde eeuw na Christus)
de historische boeken van de Tenach of het Oude Testament

Joods-hellenistische geschiedschrijving buiten de Tenach

De historische boeken van het Nieuwe Testament

Vroeg-christelijke historiografie in het Griekse Oosten

Vroeg-christelijke historiografie in het Latijnse Westen
De historiografie in de Middeleeuwen
De historiografie in het christelijke West-Europa vanaf omstreeks 500 tot de tiende eeuw
Italië

Iberisch Schiereiland

Britse Eilande

Frankisch Rijk
Geschiedschrijving en geschiedvisie vanaf de Ottoonse Renaissance tot dé Renaissance (late tiende-vijftiende eeuw)
Universele of wereldkronieken: geschiedenis en theologie

Lands- en stadskronieken

Historiën en Yeesten over de eigen tijd

Hagiografie, een randgeval
De historiografie in de nieuwe tijd van Renaissance tot Verlichting
Geschiedschrijving onder invloed van Renaissance en Humanisme (veertiende-zestiende eeuw)
Italië

Buiten Italië
Apologetische kerkgeschiedenis en geschiedtheologie in de tijd van reformatie en Contrareformatie (zestiende-zeventiende eeuw)
Het protestantse kamp

Het katholieke kamp
Erudiete geschiedvorsing ten tijde van de wetenschapsrevolutie
De studie van de Oudheid

Kerkgeschiedenis en Mediëvistiek

Geleerde universele of wereldgeschiedenis
Filsosfische geschiedenis in de eeuw van de Verlichting
Frankrijk

Schotland en Engelqnd

Duitsland

Nederlanden
De historiografie in de negentiende en twintigste eeuw
Universitaire opleiding en kritische wetenschap
Duitsland

Buiten Duitsland
Romantische vertelkunst en cultuurhistorie
Frankrijk

Duitse landen

Groot-Brittanië

Nederland en België
Geschiedschrijving als politiek wapen en partijstrijd
Discussies over de franse Revolutie

politici-historici in het negentiende -eeuwse Duitsland

Kerk-Staat – verhoudingen. Clericale en anticlericale geschiedschrijving in België

Nazi-Duitsland
Positivisme en geschiedfilosofische systeembouw
Negentiende-eeuwse Positivisten

Geschiedfilosofie en geschiedschrijving volgens Marx

Geschiedfilosofie in de schaduw van twee wereldoorlogen
Sociaal-economische en algemene beschavingsgeschiedenis in de twintigste eeuw
Sociaal-economische geschiedenis

beschavingsgeschiedenis en ‘historoire totale’
Epiloog

Literatuur

Glossarium

Personenindex

Reginald De Schryver

Ik heb veel respect voor het werk van De Schryver. Zijn boek is nuttig om meer kennis en inzicht omtrent de historiografie te verkrijgen maar ook om het kritisch besef van de moderne lezer aan te scherpen.Henk Hofman, Leestafel, 3 november
2018

Related titles