Het verderf van Parijs

Raf De Bont (Editor), Tom Verschaffel (Editor),

Series: Alfred Cauchie Reeks 7

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789058673817

Publication date: September 13, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Parijs oefent een enorme aantrekkingskracht uit en dat doet het al eeuwen. Het was een centrum van mode en elegantie, van kennis en wetenschap, van artistieke en politieke vernieuwing. De stad sprak tot de verbeelding. In België en de rest van Europa hebben moralisten en critici echter gewaarschuwd voor de verleiding. Voor hen gold Parijs immers ook als een oord van nieuwlichterij en oppervlakkigheid, zedeloosheid en verval, waar prostituees, theaterlui, teringlijders, oproerkraaiers en ongelovige filosofen de plak zwaaiden. En waar argelozen hun ondergang tegemoet gingen. De invloed van de Franse cultuur, waarvan de hoofdstad het uithangbord en het symbool was, werd als nefast beschouwd en moest dan ook krachtig worden bestreden. De verkettering van Parijs was daarbij een cruciale strategie: het kreeg mythische proporties als de verdorven en verderfelijke stad bij uitstek. In dit boek wordt onderzocht hoe dit beeld, van de late zeventiende tot de twintigste eeuw, tot uitdrukking kwam in romans en filmkritieken, politieke geschriften en oorlogsverslaggeving, wetenschappelijke traktaten en kunsttijdschriften.

Proloog

Het riool van Europa
Inleiding
Raf de Bont en Tom Verschaffel

De oude wereld
Parijs, hoofdstaf van de Romeinse decadentie
Marie-France David-de Palacio

Het oord

Operette en tragedie
Londens visie op het beleg van Parijs en de Commune, 1870-1871
Henk de Smaele

De ultieme stad
Parijs in de Nederlandse literatuur van het fin de siècle
Mary Kemperink

Een vuile zee van schotse en scheve daken
Ivan Nazjivins verwrongen perceptie van Parijs
Wim Coudenys

Air de Paris
Artistieke troebelen tussen Parijs, Seuphor en Antwerpen
An Paenhuysen

Het probleem

Vrijheid en ondeugd
Een thema uit het Franse politieke denken
Annelien de Dijn

Un peuple qui s’en va
Ongerustheid over de kwaliteit en de kwantiteit van het Franse volk
Raf de Bont

Een haard en een stukje grond
Het regionalisme in Frans-Vlaanderen en zijn afkeer van de hoofdstad
Benoît Mihail

De vrucht van cultureel overspel
Vlaamse intellectuelen en het Franse renouveau catholique tijdens het Interbellum
Rajesh Heynickx

De besmetting

Zotte verwaandheid
Over Franse verleiding en Zuid-Nederlands onbehagen, 1650-1750
Ilja van Damme

De overijverige buurvrouw
Of het Franse spook in de Duitse letteren
Anke Gilleir

Nulla fides Gallis
De Belgische historische roman als medicijn tegen de Franse pest
Nele Bemong

Smeerlapperij uit la Ville-Lumière
Belgische critici over de Franse film, 1930-1944
Liesbet Nys

Een ongenode gast
Sartre en het Belgisch cordon sanitaire tegen ‘existentialistische besmetting’, 1945-1955
Catherine Lanneau

Epiloog

De nieuwe wereld
Anti-amerikanisme als surrogaat voor het anti-Franse gevoel
Peter van Kemseke

Tout Paris
Raf de Bont en Tom Verschaffel

Bibliografie
Over de auteurs
Verantwoording

Raf De Bont

Raf de Bont is lecturer at the History Department of Maastricht University.

Tom Verschaffel

Tom Verschaffel is professor of cultural history at KU Leuven.

Related titles