Het lichaam (m/v)

Kaat Wils (Editor),

Series: Alfred Cauchie Reeks 3

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789058671707

Publication date: October 11, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Het onderscheid tussen man en vrouw lijkt een natuurlijk en onveranderlijk gegeven, dat zijn oorsprong vindt in de fundamenteel verschillende bouw van hun lichamen. Hun haast onvergelijkbare lichaamskenmerken doemen mannen en vrouwen niet alleen tot sterk verschillende seksuele gedragingen, maar zadelen hen ook op met tegengestelde ambities, verwachtingen en wereldvisies.

En toch zijn er tijden geweest waarin de grens tussen het mannen- en het vrouwenlichaam niet zo eenduidig te trekken viel. Tijden waarin de vrouwelijke geslachtsorganen naar binnen gekeerde versies van hun mannelijke tegenhangers waren, hermafrodieten als een derde sekse werden beschouwd en menstruerende of melkgevende mannen tot de mogelijkheden behoorden. Pas vanaf de zeventiende eeuw werden ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ als lichamelijk gedetermineerde en elkaar wederzijds uitsluitende categorieën verbeeld en beleefd.

In Het lichaam (m/v) wordt onderzocht hoe, van de middeleeuwse eschatologische literatuur tot de twintigste-eeuwse softpornobladen, een beroep op lichamelijke categorieën is gedaan om mannelijkheid en vrouwelijkheid van elkaar te onderscheiden. Het concreet beleefde lichaam bleek echter vaak weerstand te bieden aan dergelijke expliciete of subtiele normeringen.

Tussen hemel en aarde

Toon van Houdt

Het lichaam als teken. Mannen, vrouwen en ‘vrouwelijke’ mannen in de antieke fysiognomiek en retoriek

Eric Bousmar

Het weerbarstige lichaam. Profane cultuur en het officiële ascetisme van de Kerk in de Bourgondische Nederlanden

Jacoba van Leeuwen

Verrijst de vrouw bij het Laatste Oordeel? Middeleeuwse denkers over het statuut van het vrouwelijk lichaam op het einde der tijden

Ruth Timmermans

Een laatmiddeleeuwse mystieke vrouw met moderne ideeën. Religiositeit, lichaam en taal in verbeelden en handelen van Maria van Hout (+ 1547)

Johan Verberckmoes

Het geslacht van het lachende gelaat in de zestiende en de zeventiende eeuw

Dries Vanysacker

Het geseksueerde lichaam van de heks in de Nieuwe Tijd

Bart de Prins

Seksuele fantasie en kolonisatie. Een verkenning van de Nederlandse overzeese context in de zeventiende en de achttiende eeuw

Het moderne lichaam

Mineke Bosch

Vrouwelijke vruchtbaarheid en mannelijke melkproductie: Aletta Jacobs en Catharine van Tussenbroek over lichaam en leven

Henk de Smaele

‘Excellents morceaux de nu’. Mannelijkheid, heteroseksualiteit en het vrouwelijk lichaam

Tom Verschaffel

Een mannelijk hart in een vrouwelijk lichaam. Vorstinnen, heldinnen en andere sterke vrouwen in de historische beeldvorming

Marnix Beyen

Zuiver geest in zuivere lichamen. Het literaire trio Uilenspiegelnele-Lamme en de genderende kracht van de natie

Ria Christens

De orthodoxie van het zaad. Seksualiteit en sekse-identiteit in de Rooms-katholieke traditie

José van Dijck

Een venster op de baarmoeder: de foetus als film

Kaat Wils

Kaat Wils is professor of European cultural history since 1750 at KU Leuven.

Related titles