Gids van Landbouwarchieven in België, 1795-2000

Christa Matthys (Author), Wim Lefebvre (Author),

Series: ICAG-Studies 3

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461660985

ISBN: 9789461660985

Publication date: February 12, 2007

€22.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Stock item: 47189

SHARE

De Belgische landbouw onderging de voorbije twee eeuwen grondige transformaties. Hiervan blijven in verschillende archieven sporen bewaard. Toch komen in de agrarische geschiedschrijving slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod. Eén van de redenen hiervoor is de geringe kennis omtrent het bestaan en de inhoud van landbouwarchieven in België.

Deze gids is een wegwijzer in het Belgische archieflandschap voor al wie interesse heeft in de landbouwgeschiedenis van België en Belgisch-Congo. Hij beschrijft systematisch een brede waaier aan openbare en private instellingen en organisaties die dienst doen als archiefbewaarplaats en voorziet in de nodige contactgegevens. Per bewaarplaats geeft de gids een kritisch overzicht van de landbouwgerelateerde bestanden. Toegangen en eventuele literatuur worden steeds geciteerd. Een uitgebreide index maakt thematisch zoeken mogelijk.

Hoewel agrarische archieven centraal staan, kan deze gids ook zijn nut bewijzen voor wie zich bezighoudt met lokale of koloniale geschiedenis, geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek, van de Wereldoorlogen, enz.

Woord vooraf

Inleiding

DEEL 1: OVERHEIDSINSTELLINGEN

1. Hoofdstuk 1 – Federale overheidsinstellingen

Federale archiefinstellingen
1. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
2. Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
3. Federale Bibliotheek Landbouw / Centrale Archiefdienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

Federale musea
4. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Federale ministeries en parastatalen
5. Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED) / Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
6. Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)
7. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
8. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

2. Hoofdstuk 2 – Regionale overheidsinstellingen

Vlaamse ministeries en parastatalen
1. Departement Landbouw en Visserij
2. Agentschap voor Landbouw en Visserij
3. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
4. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Archiefinstellingen van de Franstalige gemeenschap
5. Mundaneum (Centre d’archives de la Communauté Française)

Archiefinstellingen van het Waalse Gewest
6. Archiefdienst van het Ministère e la Région Wallonne (MRW)

Ministeries en parastatalen van het Waalse Gewest
7. Direction Générale de l’Agriculture (DGA)

Hoofdstuk 3 – Provinciale overheidsinstellingen

Provinciale archiefinstellingen
1. Provinciaal Archief- en Documentatiecentrum Limburg
2. Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen
3. Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen
4. Provinciearchief Antwerpen
5. Provinciearchief Vlaams-Brabant

Provinciale musea
6. Musée de la Vie Wallonne
7. Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk

Provinciale onderzoeksinstellingen
8. Interprovinciaal Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC-Vlaanderen)
9. Nationale Proeftuin voor Witloof
10. Proefcentrum voor Sierteelt
11. Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
12. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
13. Station Provinciale d’Analyses Agricoles

Hoofdstuk 4 – Gemeentelijke overheidsinstellingen

Gemeentearchieven
1. Administratieve Archieven

Gemeentelijke archief- en documentatiecentra
2. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC)-Letterenhuis
3. Hagelands Historisch Documentatiecentrum (HHD)

DEEL 2: PRIVATE INSTELLINGEN

Hoofdstuk 1 – Archiefinstellingen

1. Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen
2. AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis
3. Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-Nationalisme (ADVN)
4. Centre d’Animation et de rcherche en Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP)
5. Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (DADD)
6. KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
7. L’Institut d’Histoire Ouvrière, Economique et Sociale (IHOES)
8. Liberaal Archief

Hoofdstuk 2 – Universitaire instellingen

1. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx)
2. Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
3. Université Catholique de Louvain (UCL)
4. Universiteit Antwerpen (UA)
5. Universiteit Gent (UGent)
6. Université Libre de Bruxelles (ULB)

Hoofdstuk 3 – Onderwijs, onderzoeks- en vormingsinstellingen

Secundaire scholen
1. Land- en Tuinbouwinstituut Oedelem
2. Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek
3. Vrij Land- en Tuinbouwinstituut Torhout
4. Sint-Aloysiusinstituut Geel

Congregaties
5. Annuntiaten
6. Broeders van Liefde
7. Broeders Hiëronymieten
8. Zusters der Christelijke Scholen
9. Zusters Ursulinen Onze-Lieve-Vrouw-Waver
10. Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar
11. Zusters van Liefde

Hogescholen
12. Hogeschool Gent
13. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Landbouwvormingscentra
14. Nationaal Agrarisch Centrum
15. Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT)

Onderzoeksinstellingen
16. Proefcentrum voor de Fruitteelt (PCF)

Hoofdstuk 4 – Landbouworganisaties

1. Algemeen Belgisch Vlasverbond
2. Belbior
3. Boerenbond (BB)
4. Centre Interprofessionnel Maraîcher (CIM)
5. Groene Kring
6. Landelijke Rijvereniging (LRV)
7. Promotion des productions animales Wallones (Proaniwal)
8. Vereniging van Varkenshouders (VEVA)
9. Vlaamse Loopvogelhouders Vereniging (VLV)

Hoofdstuk 5 – Veilingen

1. Euroveiling
2. BRAVA
3. Profruco
4. Veiling Haspengouw

Uitgebreide inhoudstafel

Index van persoonsnamen
Index van plaatsnamen
Index van zaaknamen
Lijst van bezochte en bevraagde instellingen
Lijst van afkortingen

Colofon

Christa Matthys

Wim Lefebvre

Related titles