De smaak van thuis

Erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000

Anneke Geyzen (Author),

Category: History, History 1800-present, Museum and Heritage Studies, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462701274

Publication date: March 16, 2018

€29.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 186

Size: 230 x 170 x 10 mm

Number of illustrations: 33

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 121028

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, History 1800-present, Museum and Heritage Studies, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461662477

ISBN: 9789461662477

Publication date: March 22, 2018

€22.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 186

Number of illustrations: 33

Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Voeding als erfgoed in na-oorlogs Vlaanderen

In De smaak van thuis belicht Anneke Geyzen hoe voedingserfgoed wordt gemaakt. Ze leidt de lezer rond in de receptenrubriek van drie vrouwenmagazines en verduidelijkt hoe verschillende ideologische en sociaal-economische groepen met voeding als erfgoed omgaan. Aan de hand van thema’s als voedselbewaring, feestcultuur en streekgastronomie werpt ze een boeiende blik op hoe maatschappelijke groepen met hun verleden omspringen en hoe ze voeding hierin een betekenis geven. De auteur schetst haar verhaal tegen de achtergrond van de globalisering en de industrialisering van de voedselketen, de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in België en de bredere aandacht voor erfgoed in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Het boek levert zodoende een belangrijke bijdrage aan kritische erfgoedstudies en voedingsgeschiedenis, twee multidisciplinaire onderzoeksvelden die momenteel aan een stevige opmars bezig zijn.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Lijst van afbeeldingen, tabellen en grafieken Lijst van afkortingen Dankwoord
Hoofdstuk 1 Erfgoed en identiteit Hoofdstuk 2 Globalisering, Europese eenmaking, Belgische bijzonderheden en Vlaamse aspiraties|Intermezzo: de frequentie van vererfgoeding| Hoofdstuk 3 Confituur “van bij ons thuis” Hoofdstuk 4 “Een gezellige feesttafel” |Intermezzo: Dag van de Arbeid| Hoofdstuk 5 “België, land van melk” |Intermezzo: streekgastronomie| Hoofdstuk 6 Besluit Noten Bibliografie

Anneke Geyzen

Anneke Geyzen (https://annekegeyzen.com) is doctor in de geschiedenis en medewerker kennisvalorisatie bij het Vicerectoraat Innovatie en Valorisatie van de Vrije Universiteit Brussel.

[...] een stevige bijdrage tot en binnen eigentijdse academische geschiedschrijving in
Vlaanderen [...] een meer dan welkome analyse van leesvoer dat in de tweede helft van de 20ste eeuw voor tal van leesgierige mensen wekelijks of maandelijks in vrouwenbladen werd voorgeschoteld
Marc Jacobs, Contemporanea
Jaargang XXXVIII — Jaar 2019 — Nummer 1

Niettemin is 'De smaak van thuis' lezenswaardig : als een zeer toegankelijke inleiding tot en toepassing van de 'critical heritage studies' op basis van een indrukwekkend bronnencorpus. En zoals ook Geyzen aanhaalt : als een uitnodiging tot verder onderzoek. Greet Draye, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2019 2-3

Wat is nu eigenlijk de ‘Smaak van thuis?’ Is die voor iedereen anders? Geyzen vertrekt vanuit de toegenomen aandacht voor erfgoed en linkt dit ook maatschappelijk, onder meer aan het fenomeen van globalisering. Het resultaat is een boeiend boek. [...] Anneke Geyzen heeft een sterk boek afgeleverd, dat op het raakvlak zit tussen critical heritage studies en de populaire food studies.
Prisca Valkeneers, TSEG, Vol. 17 No. 3 (2020), https://tseg.nl/article/view/9396

Related titles