De Europese periferie

Idesbald Goddeeris (Editor),

Series: Alfred Cauchie Reeks 6

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789058673596

Publication date: March 22, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De Lage Landen, Frankrijk, Duitsland en Italië profileren zich graag als de kern van Europa. De belangrijkste hoofdstukken uit de Europese geschiedenis lijken immers op hun grondgebied geschreven te zijn: van Aken tot Brussel, Verdun tot Straatsburg, Rome tot Maastricht. De gebieden die zich daarrond bevinden, de ‘periferie’, komen slechts op een tweede plaats. Zij hebben in de geschiedenis van de Europese integratie geen pioniersrol gespeeld en hinken vaak ook economisch achterop. Daarom worden zij beschouwd als nakomers in de Europese geschiedenis tout court, en als regio’s die minder voeling hebben met het Europese gedachtegoed. De politieke visie van het Europa van twee snelheden dringt ook door in de beeldvorming. In dit boek gaan historici en regiospecialisten na hoe deze ‘Europese periferie’ dat zelf ziet. Hoe wordt Europa gepercipieerd in regio’s als Sicilië, Portugal, Ierland, Scandinavië, de Slavische wereld, de Balkan en Cyprus? Welke plaats kennen deze gebieden zichzelf toe binnen Europa en zijn geschiedenis? In welke mate vormt Europa een deel van hun nationale identiteit? Hoe is dit de voorbije eeuwen geëvolueerd? Zijn er differentiaties tussen de verschillende perifere regio’s? En zo ja, welke gebieden hebben een langere Europese traditie in hun identiteitsvorming: de ons meer vertrouwde westerse perifere gebieden of het langer geïsoleerde Centraal- en Oost-Europa? O mundo português en sicilianità; de nordiska värdena en enosis; Milan Kundera’s ‘ontvoerde Westen’ en Juliusz Mieroszewski’s ULB-concept; de bakermat en de voorwal van het christendom; …: in De Europese periferie worden referentiekaders besproken die ons weinig bekend zijn, maar in andere landen van de Europese Unie een centrale plaats innemen in de perceptie van Europa.

Inleiding

De Europese periferie
Constructie of realiteit?
Idesbald Goddeeris

Het Zuiden

Tussen Sicilianità , maffia en internationalisme
Zelfpercepties op Sicilië
Johan Leman

Meer landschap dan buurschap
Portugal in Europa en de wereld
Jeroen Dewulf

Het Noordwesten

Een Europese Engelsman: de ultieme paradox?
Engelse beeldvorming over Europa in de vroegmoderne periode
Imran Uddin

Van ‘Redders der beschaving’ tot Keltische tijger’
Ierland en Europa
Joost Augusteijn

De periferie met een voorsprong
Nationale, Noordse en Europese identiteiten in Scandinavië
Godelieve Laureys

Het Oosten

Het principe van het deugdzame midden
Duitse, Hongaarse en Tsjechische versies van ‘Centraal-Europa’
Peter Vermeersch

De sloop van de ‘voorwal’
Het Poolse emigrantentijdschrift Kultura (1947-2000) en Europa
Kris Van Heuckelom

Zapadniki en pragmatici
Ruslands versie op West-Europa
Lien Verpoest

Het Zuidoosten

Waar alle grenzen samenkomen
Het geografisch zelfbegrip van de Byzantijnen
Peter Van Deun

Voorbeeldige vijanden, wantrouwige neven
Turken en Europeanen
Joos Vermeulen

De Belgische mantel van baj Ganjo Balkanski
Bulgarije en Europa
Mon Detrez

Europa in het Midden-Oosten
Cyprus: verscheidenheid of aptartheid?
Hans Hauben

Epiloog

Muzikale randgevallen
Over de definiëring van centrum en periferie in de muziekcultuur
Mark Delaere

Bibliografie
Over de auteurs
Verantwoording

Idesbald GoddeerisORCID icon

Idesbald Goddeeris is professor of colonial history at the research unit MoSa (Modernity and Society, 1800-2000), KU Leuven.
Idesbald Goddeeris is hoogleraar koloniale geschiedenis aan de KU Leuven.

Related titles