De dood in cantates van J.S. Bach

Van Actus Tragicus tot Trauer-Ode

Ignace Bossuyt (Author),

Category: Music, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462700109

Publication date: January 6, 2015

€15.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 230 x 170 x mm

Stock item: 94545

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: Music, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661692

ISBN: 9789461661692

Publication date: January 6, 2015

€19.00 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

Bachs cantates over doodsangst en doodsverlangen
In Bachs leven en werk is de dood alomtegenwoordig. De Duitse theoloog en reformator Maarten Luther predikte dat de gelovige in het uur van de dood, hoe pijnlijk ook, zeker kon zijn van de verlossing. De stervende moest vooral getroost worden om vervolgens in vrede en vreugde de overgang te kunnen maken naar de vereniging met Christus. In een aantal van zijn cantates verklankt Bach treffend de dualiteit tussen doodsangst en doodsverlangen. Ignace Bossuyt neemt de lezer mee langs een tiental van deze prachtige en ontroerende werken, van de Actus Tragicus Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) uit 1707/1708 tot de Trauer-ode Laß Fürstin, laß noch eine Strahl (BWV 198) daterend van 1727, en belicht zo de thematiek van de dood bij Bach.

Voorwoord
Inleiding

I
Luther en Bach

II
Mit Fried und Freud ich fahr dahin: het Canticum Simeonis

III
Actus tragicus: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106)

IV
Komm, du süàŸe Todesstunde (BWV 161)
Christus, der ist mein Leben (BWV 95)
Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8)
Wer weiàŸ, wie nahe mir mein Ende (BWV 27)

V
O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 60)

VI
Erfreute Zeit im neuen Bunde (BWV 83)
Mit Fried und Freud ich fahr dahin (BWV 125)
Ich habe genung (BWV 82)

VII
Trauer-Ode: LaàŸ, Fürstin, laàŸ noch einen Strahl (BWV 198)

Besluit
Literatuur
Illustratieverantwoording
Terminologie
Index van namen
Index van geciteerde werken van Bach

Ignace Bossuyt

Ignace Bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar van de Onderzoeksgroep Musicologie van de KU Leuven.

Hoewel niet meteen opgewekt, toch een interessante en vooral ontroerende aanrader. [...] Het boek is uitermate vlot en bevattelijk geschreven en richt zich als kennismaking tot de ontdekkende luisteraar en de leerling of student aan de muziekacademie of het conservatorium.
Michel Dutrieue, 11/01/2015, Klassiek Centraal

Het is zonder meer opmerkelijk met hoe weinig woorden Ignace Bossuyt er in slaagt tot de kern van de zaak door te dringen, uit de doeken te doen hoe Bach met zuiver technisch-muzikale middelen de boodschap van de tekst intensifieert; hoe hij tussendoor ook nog wat geschiedenis van de cantate als genre meegeeft, en verbanden weet te leggen met verschillende andere Bachcomposities: 'in der Beschränkungzeigtsich der Meister'. Zeer aanbevolen dus.
Jaak Van Holen, Kunsttijdschrift Vlaanderen, jaargang 64, april 2015

Van harte aanbevolen voor een ieder die niet alleen is geboeid door de muziek van Bach - en wie van de klassieke muziekliefhebbers is dat niet? -; maar die tevens meer wil weten over het hoe en waarom van de theologie van Luther in Bachs tijd.
Maarten Brandt, Opus Klassiek

De muzikale preken van Bach
Deze kritische kanttekeningen nemen niet weg dat Bossuyt een goed leesbaar en toegankelijk boek heeft geschreven en een waardevolle methode hanteert, die duidelijk maakt dat Bach muzikale preken schreef waarin de eenheid tussen tekst en muziek intens is en welke muzikale middelen Bach gebruikte om de tekst uit te leggen. Het boek is mooi uitgegeven. Aanbevolen.

dr. Jan R. Luth, Reformatorisch Dagblad, woensdag 20 januari 2016

Voor diegene die zich nader in een deel van Bachs cantates wil verdiepen, waarin met name, zoals gezegd, de dood het onderwerp vormt, is dit boek een interessante uitgave en aanvulling op de andere uitgaven over de Cantates van Bach.
Maarten Seijbel, Kerkelijk weekblad, maart 2016

'In zijn verre van treurige maar uiterst verhelderende boek bespreekt de Belgische musicoloog Ignace Bossuyt tien cantates, gecomponeerd tussen 1707 en 1727.'
O. de Kort, MUZE. Pianowereld, 2017-2

Related titles