Cardinal Mercier in the First World War

Belgium, Germany and the Catholic Church

Jan De Volder (Author),

Series: KADOC-Studies on Religion, Culture and Society 23

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: English

ISBN: 9789462701649

Publication date: October 24, 2018

€49.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 264

Size: 230 x 170 x 15 mm

Number of illustrations: 10

Illustrations and other content description:
b&w illustrations Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 124697

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: KADOC-Studies on Religion, Culture and Society 23

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: English

DOI: 10.11116/9789461662729

ISBN: 9789461662729

Publication date: October 24, 2018

€37.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 264

Number of illustrations: 10

Illustrations and other content description:
b&w illustrations Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Church leaders and their contrasting opinions in the face of the Great War

Cardinal Désiré-Joseph Mercier, Archbishop of Malines, was the incarnation of the Belgian resistance against the German occupation during the First World War. With his famous pastoral letter of Christmas 1914 ‘Patriotisme et Endurance’ he reached a wide audience, and gained international influence and respect.

Mercier’s distinct patriotic stance clearly determined his views of national politics, especially of the ‘Flemish question’, and his conflict with the German occupier made him a hero of the Allies. The Germans did not always know how to handle this influential man of the Church. Pope Benedict XV did not always approve of the course of action adopted by the Belgian prelate. Whereas Mercier justified the war effort as a just cause in view of the restoration of Belgium’s independence, the Pope feared that “this useless massacre” meant nothing but the “suicide of civilized Europe”.

Through a critical analysis of the policies of Cardinal Mercier and Pope Benedict XV, this book sheds revealing light on the contrasting positions of Church leaders in the face of the Great War.

This publication is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Introduction
Belgium and the German Invasion of 1914 Belgium, a laboratory for Catholics in a liberal democracy Catholic Party between conservatives and social Catholicism Cardinal Mercier, Belgium’s primate The German invasion A Protestant-Catholic Holy War? The 1914 conclave Pope Benedict XV and the Belgian dilemma
Mercier’s Pastoral Letter “Patriotism and Endurance” Cardinal Mercier and the fall of Antwerp The Cardinal’s choice is maturing Patriotism and Endurance Alternatives were possible
In Conflict with the Occupier The German reaction Meanwhile in the Vatican The nation’s hero
Mercier and Benedict XV A new crisis Banishment to Rome? Letter to the bishops of Germany and Austria Meeting with the pope Triumph in Rome Arm wrestling about the return “At our return from Rome”
Arrests, Deportations, and State Looting Arrests and executions Dismantling of a nation Resistance against the deportations Towards a public papal condemnation? Vatican pressure
The Flemish Question Flamenpolitik A Flemish university in Ghent The Belgian administration split Roman questions regarding Mercier’s stance Roman Realpolitik
Holy War or Holy Peace A just war? First search for a negotiated solution Towards a compromise peace in 1916? Pope Benedict’s peace proposal “The bitterest hour of our life” The end of the war
The Allies’ Hero of a Diminished Belgium Towards a solution for the Roman question? Belgium after the armistice Triumphal tour of the United States and Canada
Conclusion
Annex: Patriotism and Endurance – Christmas 1914 Bibliography Index of Persons Colophon

Jan De Volder

Jan De Volder is a Belgian historian. Currently, he occupies the Cusanus Chair ‘Religion, Conflict and Peace’ of the Faculty of Theology and Religious Studies of the University of Louvain (KU Leuven). He has a special interest in church and religion during World Wars I and II.

Ungeachtet dieser kleineren Anmerkungen bietet Jan De Volders Buch einem internationalen Publikum einen anregenden Einblick in die diplomatische Strategie der Katholischen Kirche während des Ersten Weltkriegs und leistet einen wichtigen Beitrag zur Historisierung einer Symbolfigur belgischer Geschichte.Moritz A. Sorg, Historische Zeitschrift // BAND 310 / 2020, https://doi.org/10.1515/hzhz-2020-1065

Door een kritische analyse van het beleid van kardinaal Mercier en Paus Benedictus XV. en als vervolg op zijn “Kardinaal Verzet, Mercier, de Kerk en de oorlog van 14-18”, werpt dit boek van Jan De Volder dan ook een onthullend licht op de contrasterende standpunten van de kerkleiders tijdens de “rape of Belgium”, tijdens de Grote Oorlog, nl. de Pruisische kerk-staat-verhouding, tegenover de Belgisch-liberale, fundamentele godsdienstvrijheid. [...] Zeker lezen.Stretto,
november 2020

Die Studie ist hervorragend dokumentiert und führt zu abgeklärten Ergebnissen, die keine einseitige Parteinahme beinhalten. [...] Das vom Autor Gebotene bietet nichtsdestowenigereine brillante und gut belegte Übersicht zu dem gewählten Thema.Manfred Hauke, Rottenburger Jahrbuch fuer Kirchengeschichte (RJKG), 39/2020

Historicus Jan De Volder publiceerde een geactualiseerde versie van zijn studie over de rol van kardinaal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926) in de Eerste Wereldoorlog. Het boek vervolledigt ons beeld van een nu wat vergeten, destijds wereldberoemde kerkvorst, op de grens tussen politiek en religie, tussen oorlog en vrede.Ludo Meyvis, Campuskrant, 21 november 2018

Uit deze studie blijkt vrij duidelijk dat de plaats van Mercier in de internationale diplomatie tijdens de Eerste Wereldoorlog zeker niet deze was van een klein figurantje. [...] Dit uiterst goed ge­documenteerd boek (met personen­register) laat een aantal tot op heden niet ontsloten bronnen tot hun volle recht komen (Vaticaan, aartsbisdom Mechelen, archief van het Koninklijk Paleis, Rijksarchief, uitgebreide literatuurlijst). Maar niet in het minst schetst het een naar onze bescheiden mening objectief en her en der verrassend beeld van een van de grootste figuren in de Belgische geschiedenis.
Alex Vanneste, Volkskunde, 2019, 2

De verschillende vragen over het leven en werk van Mercier tonen echter bovenal dat De Volder in zijn opzet is geslaagd: het boek heeft een eerste aanzet gegeven om de complexe figuur van Mercier verder te onderzoeken.Kasper Swerts, Contemporanea, Jaargang XXXVIII — Jaar 2019 — Nummer 4, https://www.contemporanea.be/nl/article/20194-recensies-swerts-over-de-volder

De internationale betekenis van deze Belgische kerkvorst verantwoordt de publicatie van een synthese in het Engels zodat dit vernieuwende onderzoek - onder meer in de Vaticaanse archieven - een ruimer internationaal bereik kan verwerven. Mercier was immers niet enkel belangrijk voor het bezette Belgische grond- gebied maar ook voor de internationale scene.Luc Vandeweyer, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2019 2-3

In het korte bestek van een recensie kan nauwelijks recht worden gedaan aan drie kwaliteiten die het boek heeft. De Volder is grondig in de gedetailleerdheid waarmee hij de gebeurtenissen beschrijft. Tegelijk plaatst De Volder de gebeurtenissen soepel en effectief in hun context, niet alleen die van de grotere lijnen van het Duitse en Vaticaanse beleid, maar ook van de Belgische economische en politieke context van voor en tijdens de oorlog, en van de gevolgen van de bezetting voor het Belgische volk. En niet in de laatste plaats: het boek is voortreffelijk geschreven. Lodewijk Winkeler, BMGN — Low
Countries Historical Review | Volume 135 (2020)

Related titles