België onder stoom

Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw

Bart Van der Herten (Author),

Series: Studies in Social and Economic History 32

Category: Economy, History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058673480

Publication date: May 14, 2004

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 543

Size: 240 x 160 x 30 mm

Stock item: 45630

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Tijdens de 19de eeuw maakte België een transport- en communicatierevolutie door. Dit boek schetst op een indringende wijze de ontwikkeling van de telecommunicatie, de toename van het wegverkeer, de vorming van de netwerken van binnenwateren en de razendsnelle groei van het spoorweg- en buurtspoorwegnet. De auteur benadert het onderwerp – voor het eerst – op een kwantitatieve wijze en analyseert het actieve ingrijpen van de overheid in de verschillende sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe benadering van één van de meest dynamische sectoren van de Belgische Industriële Revolutie.

Deel 1 – De telcommunicatiesector in België, 1831-1913. Naar een overheidsmonopolie

 1. Het prille begin van de Belgische communicatiesector. De ontwikkeling van de post (1831-1913)

 2. De telegrafie: voorspoedige ontwikkeling in een internationale context
 3. De telefonie als snelle groeier

Deel 2 – Binnenlands transport in België: een verhaal van dynamiek en stagnatie

 1. Het wegtransport in België. Van overheersende sector naar diensverlening in functie van de spoorwegen

 2. De binnenscheepvaart: de vergeten sector
 3. De spoorwegen. Een problematische verhouding tussen staat en private sector
 4. De buurtspoorwegen en de verdere ontsluiting van het Belgische Platteland
 5. De stedelijke tramwegen

Algemeen besluit

 1. Inleiding

 2. Synthetische terugblik op de databank
 3. Transport en communicatie in België: vernieuwing en stagnatie?

Bijlagen
Bibliografie

Bart Van der Herten

Related titles