Suam Quisque Bibliothecam

Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense Universiteit, 16de-18de eeuw

Pierre Delsaerdt (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) 27

Category: History, History 1500-1800

Language: Dutch

ISBN: 9789058671691

Publication date: November 12, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 46209

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Inleiding

Hoofdstuk 1.
Het eigen gelaat van de Leuvense Boekcultuur

Hoofdstuk 2.
Panorama van het Leuvense Boekbedrijf

Hoofdstuk 3.
Een humanistische boekhandel naast het Collegium Trilingue

Hoofdstuk 4.
‘Bij oproep aen den meesten daer voor biedende vercocht’. Veilingen en veilingcatalogi

Hoofdstuk 5.
De bibliotheek van een ‘professor legens’, Henricus Crockaert (ca 1535-1581)

Hoofdstuk 6.
De bibliotheek van een veelzijdige intellectueel, Libertus Fromondus (1587-1653)

Hoofdstuk 7.
In het schijnsel van de gulden lampe. Professorenbibliotheken in de achttiende eeuw

Slotbeschouwing

Bijlagen
Lijst van illustraties, tabellen, grafieken, stambomen en kaarten
Register op persoonsnamen
Selectieve bibliografie

Pierre Delsaerdt

Related titles