Rebellen in het parlement

Fractiecohesie in de Kamer van volksvertegenwoordigers (1991-1995)

S. Depauw (Author),

Series: Essays 6

Category: Political Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058671882

Publication date: January 21, 2002

Read the book for free with Google Books

Size: 200 x 130 x mm

SHARE

Inleiding

 1. Tussen lasthebber en machtiging

 2. Tussen parlementarisme, partijen- en toeschouwersdemocratie
 3. Cohesie en discipline
 4. Cohesie en het stemmen van parlementsleden
 5. Wat volgt…

Het parlement in België

 1. De ‘teloorgang van parlementen’

 2. De ‘teloorgang’ van het Belgische parlement
 3. De Belgische particratie
 4. De overbevraagdheid van het parlement en de taakverdeling
 5. De fractieorganisatie in het parlement
 6. Parlementaire hervorming en het laatste dubbelparlement
 7. Het parlementsonderzoek in België
 8. Conclusie

De grondslagen van cohesie

 1. Cohesie en het probleem van ‘agency loss’

 2. Een kader voor onderzoek
 3. Een natuurlijke loyauteit
 4. Een aangeleerde loyauteit
 5. Een overhaalde loyauteit
 6. Een afgedwongen loyauteit
 7. Interveniërende variabelen
 8. Conclusie

Cohesie in de Kamer van volksvertegenwoordigers

 1. Stemvormen in de Kamer

 2. Cohesie in de breedte
 3. Cohesie in de diepte
 4. De impact van dissidente stemmen
 5. De aard en het voorwerp van stemmingen
 6. Conclusie

Een profiel van dissidenten

 1. De collectieve regeringsverantwoordelijkheid

 2. De lokale verankering van parlementsleden
 3. De socio-demografische herkomst van parlementsleden
 4. De afhankelijkheid van parlementsleden ten aanzien van de fractie
 5. Dissidenten en sancties
 6. Conclusies

Conclusie
Bibliografie

S. Depauw

Related titles