In de voetsporen van Jacob van Maerlant

Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek

Raoul Bauer (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) 30

Category: History, History 500-1500

Language: Dutch

ISBN: 9789058672568

Publication date: January 1, 2002

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 45880

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

In de traditie van het universitaire milieu wil de redactie via een huldealbum Raf De Keyser bedanken voor zijn onnavolgbare inzet, niet alleen aan de Leuvense Alma Mater, maar ook daarbuiten. Rafs carrière was een duo-baan. Opgeleid binnen het Departement Geschiedenis met keuzerichting Middeleeuwen heeft hij zich ingelaten met middeleeuws onderzoek dat zich concentreerde rond de geschiedenis van Kerk, religie en cultuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de aggregatie binnen geschiedenis. Deze aanvankelijk wat verwaarloosde lerarenopleiding heeft Raf een volledig nieuwe, stevige en maatschappelijk verantwoorde onderbouw en invulling gegeven. De nieuwe media kregen van hem veel aandacht. Hieruit groeide één van zijn laatste grote initiatieven, namelijk het Maerlantcentrum, dat een bevattelijke digitale ontsluiting van historische informatie nastreeft. In dit liber amicorum werden 47 bijdragen verzameld, waarvan 23 voor het luik middeleeuwse geschiedenis en 19 voor het aspect geschiedenis en didactiek. De rubriek ‘Middeleeuwen’ legt voornamelijk de klemtoon op religie, Kerk en cultuur. Voor het luik aggregatie wordt niet alleen het hedendaagse geschiedenis-onderwijs bevraagd, maar zitten er ook enkele bijdragen tussen die reflecteren over geschiedenis-onderwijs in het verleden.

P. Trio, Een leven vol geschiedenis W. Dupon, Een brug tussen geschiedenisdidactiek en geschiedenisonderwijs E. De Maesschalck, De passie voor beeldvorming en beeld B. Meijns, Bibliografie van Raf De Keyser B. Meijns, Licentiaatsverhandelingen en proefschriften gemaakt onder leiding van Raf De Keyser binnen het Departement Moderne Geschiedenis van de K.U. Leuven (1980-2002) Luik I: Geschiedenis J. Vaesen, Helden en heiligen. Elementen uit de antieke cultuur in de Vita Sancti Martini D. Verhelst, Het beeld van de Antichrist rond het jaar duizend D. van den Auweele, Omtrent de Speculator van Burchard van Worms (+1025). Een naschrift bij de historische millenniumdrukte P. Verbist, Probleemoplossend denken in een elfde-eeuwse dialoog tussen een leermeester en een leerling: Het Liber decennalis van Sigebert van Gembloux B. Meijns, Hoe een heilige verdienstelijk werd. Het beeld van Sint-Donatianus van Brugge in de elfde-eeuwse mirakelverhalen J. Goossens, De religieuze vrouw in de middeleeuwse Kerk E. Van Mingroot, ‘Regni vero Heinrici regis anno &ldots;’ Politieke datering in de oorkonden van de prins-bisschoppen van Kamerijk (1031-1112) K. Pellens, Das Papsttum im Zeitalter der gregorianischen Reform. Das Papstwahldekret von 1059 und der Beginn der Romopposition im mittelalterlichen Europa D. Bauer, De erfenis van het middeleeuwse canonieke recht: juridisatie als samenhang van institutionalisering en proceduralisering A.J.A. Bijsterveld, De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: een voorlopige synthese M. Carnier, ‘Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua &ldots;’ De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartens-abdij P.-J. De Grieck, Gillis Li Muisis en de ‘Abbatum Memoria’ van de Doornikse Sint-Maartensabdij W. Verbeke, ‘Ave vinculum caritatis’ : Gillis de Wevel in de ban van Jacob van Maerlant J. Appelmans, Van Thomas’ bijen tot Jans teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw) A. Denoyelle, Gods vingerwijzingen in het gesternte? S. Bossuyt, ‘Media vita in morte sumus’. Graven als representatie van sociale structuren E. Aerts en C. Vleeschouwers, Ziekte en dood van hertog Filips van Saint-Pol. Geneeskunde en farmacie aan het Brabantse hof rond 1430 J. van Leeuwen, Didactiek in een middeleeuws stadhuis. De functie en betekenis van en Gents opschrift uit 1480 N. Geirnaert, Van Vlaanderen naar Brabant: Hugo van der Goes, lekenbroeder in Rooklooster G. Tournoy, Hans Memling en abt Johannes Crabbe P. Trio, De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de vijftiende eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever R. Van Uytven, Kanttekeningen bij Kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene Papegaaien R. Bauer, Een ontmoeting met een kathedraal. Enkele overwegingen Luik II: Aggregatie A. Aelterman en A. Schepens, De waarde van een gefaseerde lerarenopleiding met betrekking tot de implementatie van de beroepsprofielen voor leraren L. Dalhuisen en J. van der Dussen, Wat moeten de leerlingen weten? En wie maken dat uit? M. Depaepe, F. Simon, K. Dams en K. Catteeuw, Foto’s en films: betrouwbare bronnen voor de geschiedenis van het Belgisch lager onderwijs? R. De Schryver, Nederlandstalige schoolboekjes over vaderlandse geschiedenis in het jonge België (1834-1880) M. D’hoker en B. Henkens, Geschiedenis als algemene-vormingscomponent in het technisch onderwijs ca. 1830-2000 W. Dupon, De geschiedenisdidactiek in Vlaanderen: nieuwe wegen en nieuwe uitdagingen E. Conix, Een visie op vakoverschrijding: Jenseits von Gut und Böse F. De Wever, Vaardigheden op nieuwe wegen W. Dupon, Onderzoekende geschiedenis als leer- en onderwijsstrategie G. Putseys, De ver-beeld-ing aan de macht in de geschiedenisles? R. Rombauts, Uitdagend: geschiedenis in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) A. Stael, ICT, een bijkomende kans voor het geschiedenisonderwijs? W. Fürnrohr, Wozu eine Internationale Gesellschaft für Geschichtsdidaktik? W. Goegebeur en M. Vrijsen, Historisch besef bij Vlaamse abituriënten: enkele nieuwe onderzoeksresultaten W. Hesling, Afscheid van het toeval en de chaos. Stanley Kubricks Barry Lyndon en het laat-achttiende-eeuwse Europa P. Kapp, Geskiedenis in ‘n verdeeld samelewing in transformasie K. Rogiers, Het Victoriaanse Engeland verbeeld. De historie van Middlemarch F. Truyen, Towards a Useable Notion of Information B. von Borries, Youth and History. A European Cross-Cultural Study in Historical Consciousness among Adolescents: The Example ‘Democracy’

Raoul Bauer

01Prof. dr. Raoul Bauer (Temse, 1944) studeerde Moderne Geschiedenis aan de KU-Leuven en werd doctor in de Letteren aan de RU-Utrecht. Hij is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas en mede hoofdredacteur van het tijdschrift De Uil van Minerva.Lannoo

Related titles