Gedrag, dynamische relatie en betekeniswereld

Liber Amicorum Prof. J.R. Nuttin

J.R. Nuttin (Author),

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061861058

Publication date: January 1, 1980

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

DEEL 1

Sociale en motivationele studies van het gedrag

Gérard de Montpellier

De criteria van de intentionaliteit van het gedrag

Willy Lens & Kris Van Calster

Toekomstperspectief: een cognitief-dynamische gedragsvariable

Jef Nuttin

Sociale aanhankelijkheid en geborgenheid of uitbreiding van macht en eigenliefde?

Guido Peeters

Relationeel mensbeeld en representationisme

Eddy Van Avermaet

Billijkheid: een autonome behoefte of een sociale strategie

DEEL 2

De mens in zijn betekeniswereld

Albert Kriekemans

Echtheid

Germain Lietaer

Onvoorwaardelijke aanvaarding: een omstreden grondhouding in clientcentered therapie

Thérèse Noterdaeme

Aard en genese van de menselijke tijd beschouwd vanuit de tijdeloosheid van het onbewuste

Eugeen Roosens

De structuur van een etnisch bewustzijn. De Huron Indianen van Québec

Albert Vanhove

Kanttekeningen bij ‘The Province of Functional Psychology’ van J.R. Angell (1869-1949)

Antoon Vergote

Godsdienstpsychologie als kritische toets voor een psychologische theorie van de persoonlijkheid

DEEL 3

Nieuwe modellen en methodes in de psychologie

Willem Claeys

Het modern interactionisme in de persoonlijkheidspsychologie

Paul De Boeck

Enkele beschouwingen bij de studie van individuele verschillen

Erik De Corte

Cognitieve psychologie en onderzoek van onderwijsleerprocessen in de Verenigde Staten

Luc Delbeke

Voorkeuroordelen voor gezinssamenstellingen, geanalyseerd en geïnterpreteerd in het kader van een algemene theorie over het keuzegedrag

Géry d’Ydewalle

Studies over de leermotivatie in het kader van de informatieverwerkingstheorieën

Paul Eelen

Klassieke conditionering: klassiek en toch modern

Erik Vandenbussche, Guy A. Orban & Mark Callens

Het ‘obliek effect’ in de oriëntatiegevoeligheid van de kat: een neuro- en psychofysiologische studie

Gaston Vandendriessche

Het betekenisrooster als hermeneutisch instrument voor wetenschappelijke psychoanalytische interpretatie

DEEL 4

Naar een optimaliseren van studie- en onderwijsgedrag

Johan Hoornaert

Bevordering van motivatie bij studie- en beroepskeuzebegeleiding

Piet J. Janssen

Over studeren en doceren op kandidatuurniveau

Juul Stinissen & Gilbert Vander Steene

Oriëntering en selectie voor de universiteit

Roland Vandenberghe

Betrokkenheid van leerkrachten als kernvariabele in de onderwijsvernieuwing. Een exploratief onderzoek met het V.S.O. als uitgangspunt

Lijst der intekenaars

J.R. Nuttin

Related titles