De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden

Djoeke van Netten (Editor), Jasper van der Steen (Editor),

Series: Nieuwe Tijdingen

Category: History, History 1500-1800

Language: Dutch

ISBN: 9789462703957

Publication date: December 4, 2023

€32.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 152

Size: 240 x 170 x 6 mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 157960

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Nieuwe Tijdingen

Category: History, History 1500-1800

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461665447

ISBN: 9789461665447

Publication date: December 4, 2023

€27.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Easy access with the Glassboxx app

Number of pages: 152

Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Pre-industriële geschiedenis van circulaire economie

De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. In dit jaarboek onderzoeken de auteurs hoe circulair de steden waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld? Wat was de waarde ervan en wat deed men ermee? In hoeverre kan ook worden gesproken van een andere cultuur en appreciatie rond afval en tweedehandsmateriaal?

Dit nummer van Nieuwe Tijdingen is essentieel leesvoer voor al wie geïnteresseerd is in de pre-industriële geschiedenis van circulaire economie en recyclage.

5 Afval bestaat niet!
Lessen van de circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden
Djoeke van Netten en Jasper van der Steen

15 Afval en circulariteit in Amsterdam 1400–1800
Ranjith M. Jayasena

47 Waste in Water, Water as Waste
Informal Collective Action in Seventeenth-Century Holland Marianne Groep-Foncke

67 Circular Economy in the Early Modern Low Countries
From Premodern Circularity to a Modern Linear Model… and Back?
Els Du Bois and Julie De Groot

Djoeke van NettenORCID icon

Djoeke van Netten is universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Jasper van der SteenORCID icon

Jasper van der Steen is universitair docent vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Related titles