Arturus Rex

Volumen I: Catalogus. Koning Artur en de Nederlanden. La matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas

Werner Verbeke (Editor),

Series: Mediaevalia Lovaniensia - Series 1-Studia 16

Category: History

Language: English

ISBN: 9789061862437

Publication date: January 1, 1987

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Naar aanleiding van het 15e Congres van de ‘Société Internationale Arthurienne – International Arthurian Society’, georganiseerd door het ‘Instituut voor Middeleeuwse Studies’ te Leuven van 22 tot 29 juli 1987, hebben een aantal Lovanienses voorgesteld een originele bijdrage tot het Arturcongres te leveren. Vanuit verschillende disciplines belichten zij de penetratie, de ontwikkeling en de uiteenlopende invloeden van de Arturverhaalstof in de Nederlanden. Ze beoogden een omstandig overzicht en een status quaestionis te bieden van zowel de Middelnederlandse, de Franse, als de Latijnse Arturliteratuur in de Nederlanden en de eigen inbreng van dit meertalig gebied tijdens de middeleeuwen te beklemtonen. Daar de verluchting van middeleeuwse handschriften tot de meest in het oog springende verwezenlijkingen behoort, leek het wenselijk ook deze bijdrage van de Nederlanden te visualiseren in een tentoonstelling bestemd voor zowel een publiek van specialisten als voor een ruimer publiek van geïnteresseerden. Daarmee sloten de initiatiefnemers tevens aan bij één van de congresthema’s: de invloed van Arturverhalen op verschillende kunstvormen.

  • J. Janssens, Koning Artur en de tafelronde (with English Summary)
  • J. Janssens, Arturstof in de Nederlanden (with English Summary)
  • G. Tournoy, De Latijnse Artur en de Nederlanden (with English Summary)
  • W. Van Hoecke, La littérature française d’inspiration arthurienne dans les Anciens Pays-Bas
    Introduction – Les comtes de Flandre de 862 à 1384 – Le cycle du Graal en vers – Perlesvaus – Le Cycle de Lancelot en Prose – Baudoin Butor – Cassidorus – Les comtes de Hainaut – Perceforest – La Quête du Graal – Les comtes et ducs de Brabant – Jean Froissart, Méliador – Les ducs de Bourgogne – La ‘librairie’ des ducs de Bourgogne – Erec en prose – Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut – David Aubert – Guiron le CourtoisTristan en prose – Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion – Chrétien de Troyes, Erec et Enide – l’Histoire du Graal – Fragments de romans arthuriens en prose
  • J. Janssens, De Middelnederlandse Arturroman (with English Summary)
  • J. Janssens, Het naleven van Koning Artur (with English summary)
    M. Goyens, La survivance de la matière arthurienne dans la littérature française

Werner Verbeke

Werner Verbeke is Professor Emeritus of Medieval History at KU Leuven.

Related titles