Wetenschap als roeping

Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen

Geert Vanpaemel (Author),

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462701021

Publication date: April 24, 2017

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 208

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 115002

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461662255

ISBN: 9789461662255

Publication date: April 24, 2017

€19.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 208

Stock item: 115002

SHARE

Van katholieke propaganda en maatschappelijk belang tot wetenschappelijk onderzoek. Horen de natuurwetenschappen thuis aan een universiteit? Van bij haar oprichting in 1817 heeft de Leuvense faculteit voor wetenschappen moeten strijden om haar bestaan te rechtvaardigen. Daarbij moest ze steeds opnieuw het juiste evenwicht vinden tussen katholieke propaganda, maatschappelijk nut en zuivere wetenschap. Pas op het einde van de negentiende eeuw slaagde ze erin het roer in eigen handen te nemen. Wetenschappelijk onderzoek werd voortaan de norm. Sindsdien staat de faculteit vooraan in de verwetenschappelijking van de universiteit. Dit boek vertelt het verhaal van de Leuvense faculteit voor wetenschappen en haar steeds wisselende relatie tot universiteit en maatschappij.

Inleiding
1| Kind van Napoleon Wetenschap aan de Oude Universiteit Een nieuwe faculteit naar Frans model De faculteit voor wis- en natuurkundige wetenschappen De hoogleraren De collecties Bilan
2| Onderwijs, discipline en morele opvoeding Een terugkeer naar de Oude Universiteit? De kleinste faculteit Katholieke wetenschap De ingenieurs doen hun intrede De grenzen van de groei
Intermezzo – Wetenschap tussen Kerk en Staat
3| Tempel der wetenschap Het Duits model in Leuven De professoren laten van zich horen De katholieke achterban De wet van 1890
4| Vaders en zonen Het Carnoy Instituut Erfgenamen Van het laboratorium naar het open veld De weg naar de praktijk Voorbij de nationale horizon Wetenschappelijke bloei
Intermezzo – Meisjes in het lab
5| Waarheid en Wetenschap De priester-hoogleraar Henry de Dorlodot, het darwinisme en de katholieke orthodoxie Georges Lemaître en Deus absconditus Katholieke cultuur en wetenschap
Intermezzo – Doctor of leraar?
6| Een eigen weg Generatieverschillen Vernederlandsing Campus Heverlee Wetenschap en samenleving Gedreven door nieuwsgierigheid
Bibliografie

Geert VanpaemelORCID icon

Geert Vanpaemel is emeritus professor wetenschapsgeschiedenis aan KU Leuven.

Geert Vanpaemel is professor emeritus of the history of science at KU Leuven.

Leuvense wetenschapsfaculteit stimuleert al 200 jaar “roepingen”. “Onderzoeksmentaliteit drijft op verwondering”“De propedeutische Leuvense wetenschapsfaculteit van weleer is bij haar tweede eeuwfeest uitgegroeid tot een performante onderzoeksgemeenschap”, oordeelt Geert Vanpaemel. In 'Wetenschap als roeping' beschrijft de wetenschapshistoricus hoe menig (priester-)hoogleraar tegelijk doordrongen is geweest van het geloof en een professioneel ideaal, zonder beide te vermengen. Tertio, 27 september 2017, nr 920

Tertio

Leuvense wetenschapsfaculteit stimuleert al 200 jaar “roepingen”. “Onderzoeksmentaliteit drijft op verwondering”“De propedeutische Leuvense wetenschapsfaculteit van weleer is bij haar tweede eeuwfeest uitgegroeid tot een performante onderzoeksgemeenschap”, oordeelt Geert Vanpaemel. In 'Wetenschap als roeping' beschrijft de wetenschapshistoricus hoe menig (priester-)hoogleraar tegelijk doordrongen is geweest van het geloof en een professioneel ideaal, zonder beide te vermengen. Tertio, 27 september 2017, nr 920

Tertio

Ce livre sur l’histoire de la Faculté des Sciences en est un excellent exemple : bien qu’il soit relativement concis, il explique de manière compréhensible comment la Faculté des Sciences de Louvain a dû lutter pour justifier son existence. En outre, l’auteur explique de manière convaincante toutes les dimensions de l’exercice d’équilibre entre propagande catholique, utilité sociale et science pure.
Contemporanea, Jaargang XXXIX — Jaar 2017 — Nummer 3

Contemporanea

Ce livre sur l’histoire de la Faculté des Sciences en est un excellent exemple : bien qu’il soit relativement concis, il explique de manière compréhensible comment la Faculté des Sciences de Louvain a dû lutter pour justifier son existence. En outre, l’auteur explique de manière convaincante toutes les dimensions de l’exercice d’équilibre entre propagande catholique, utilité sociale et science pure.
Contemporanea, Jaargang XXXIX — Jaar 2017 — Nummer 3

Contemporanea

Het boek bevat een schat van zeer waardevolle informatie. Het is zeer leesbaar en kritisch geschreven. Het oorspronkelijk bronmateriaal van de vele geciteerde uitspraken is bewust niet opgenomen. Normaal gesproken zou dat een reden van kritiek kunnen zijn, maar de auteur is zulk een deskundig wetenschapper, dat er geen reden is om zich hierover zorgen te maken.
Hendrik Deelstra, Studium 10/2 (2017)

Studium

Het boek bevat een schat van zeer waardevolle informatie. Het is zeer leesbaar en kritisch geschreven. Het oorspronkelijk bronmateriaal van de vele geciteerde uitspraken is bewust niet opgenomen. Normaal gesproken zou dat een reden van kritiek kunnen zijn, maar de auteur is zulk een deskundig wetenschapper, dat er geen reden is om zich hierover zorgen te maken.
Hendrik Deelstra, Studium 10/2 (2017)

Studium

De auteur brengt een veelzijdig, volledig en erg boeiend verhaal.
Sam Van Clemen, Tijdingen uit Leuven, 2017, nr 2, november

Tijdingen uit Leuven

De auteur brengt een veelzijdig, volledig en erg boeiend verhaal.
Sam Van Clemen, Tijdingen uit Leuven, 2017, nr 2, november

Tijdingen uit Leuven

Related titles