Van mensen en muizen

Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense universiteit

Liesbet Nys (Author),

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462700888

Publication date: December 20, 2016

€59.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 358

Size: 240 x 160 x mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 113375

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461662309

ISBN: 9789461662309

Publication date: December 20, 2016

€44.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 358

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 113375

SHARE

50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde
In 1963 werd de medische faculteit van de toen nog unitaire Leuvense universiteit gesplitst. Franstaligen en Nederlandstaligen volgden vanaf dan hun eigen koers. Aanvankelijk deelden zij nog de medische campus, maar nadat in 1968 de universiteit volledig werd gesplitst, verhuisden de Franstaligen naar Brussel. Intussen was de Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde al aan een langdurig expansieproces begonnen. Van mensen en muizen belicht de ontwikkelingen die zich de voorbije halve eeuw onder tien decanen – van internist Jozuë Vandenbroucke tot neurochirurg Jan Goffin – aan die steeds uitbreidende Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde hebben afgespeeld. De auteur haalt professoren en studenten voor het voetlicht, schetst de ontwikkelingen binnen de onderwijsopleidingen en de onderzoekslaboratoria, en gaat ook de ethische controverses en gezondheidsdebatten niet uit de weg. Vanzelfsprekend komt eveneens de relatie met de Leuvense universitaire ziekenhuizen aan bod, al verschijnt er over de geschiedenis van die ziekenhuizen in 2018 een andere uitgave door historicus Joris Vandendriessche.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

AFKORTINGEN
WOORD VOORAF

ZELFSTANDIGHEID (1960-1968)
Een gesplitste faculteit
Gescheiden bedden
Groepsportret zonder Dame
Studentengroei
Pioniers
Inhaalbeweging
Verhuizingsplannen

EXPANSIE (1968-1985)
Walen buiten
Het beloofde land
Dalbewoners
Een satellietfaculteit
Moderne structuren
Personeelsevoluties
Numerus clausus
Een nieuwe mentaliteit?
Meer onderwijshervormingen
De huisartsenopleiding
Onderzoeksjunkies
Ethische controverses

RATIONALISATIE (1985-2000)
De groei van Gasthuisberg
McKenzie boys
In- en uitstroombeperkingen
Nieuwe en bedreigde opleidingen
Een afslankingsoperatie
Eerste visitatiegolf
Remediëring
Grijze woede
Inschaling en evaluatie
Studiedruk
Abortusperikelen

FOCUS ONDERWIJS (SINDS 2000)
Health Sciences Campus
De groepshervorming
Wedren van de wetenschap
Het geweten van de faculteit
Na Bologna
Nieuwe visitaties
Ieder zijn RIZIV-nummer
Van zeven naar zes
Competitiegeest en ‘gildenmentaliteit’
Diversiteit en professionaliteit

CONCLUSIE
DANKWOORD
NOTEN
BIBLIOGRAFIE
ILLUSTRATIEVERANTWOORDING
INDEX

Liesbet Nys

Liesbet Nys is postdoctoral researcher at the Research Group, Cultural History since 1750 at KU Leuven.

Cet ouvrage d’histoire du temps présent nous plonge dans les arcanes de l’enseignement médical, dans les rapports interdépendants et complexes qui animent administration hospitalière, Université, Faculté et ville. Plus largement, il s’agit d’un outil indispensable à la compréhension des mondes médical et hospitalier belges de la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, cette analyse est transposable à l’ensemble des Universités belges, confrontées, selon les particularités communautaires, à des enjeux et débats similaires. À n’en pas douter, il s’agit d’un jalon important dans l’historiographie des universités, des hôpitaux, de la médecine ou plus simplement des soins de santé dans leur ensemble.
Contemporanea, Jaargang XXXIX — Jaar 2017 — Nummer 3

Contemporanea

Related titles