Universiteitsbibliotheek Leuven, 1425-2000

Sapientia aedificavit sibi domum

Chris Coppens (Editor),

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 26

Category: History, History 1500-1800, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058674661

Publication date: October 13, 2005

€45.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 543

Size: 310 x 280 x 40 mm

Stock item: 45686

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

De Leuvense Universiteitsbibliotheek heeft een bijzonder tragisch verleden: afgeroomd door de Fransen in 1795, afgestookt door de Duitsers in 1914 en opnieuw in 1940, en ten slotte verdeeld onder Walen en Vlamingen bij de splitsing in 1970. De geschiedenis van de bibliotheek weerspiegelt zes eeuwen universiteitsgeschiedenis, maar ook vele hoofdstukken Europese geschiedenis en zelfs de wereldgeschiedenis van de voorbije eeuw. Een president van de Verenigde Staten speelt er een grote rol in en een Japanse keizer figureert er. De bibliotheek werd een Amerikaans memorial voor de Grote Oorlog. Een en ander verleent aan de instelling een hoge symboolwaarde en aan het gebouw een emblematische betekenis. Sinds 1970 is de Universiteitsbibliotheek in volle ontwikkeling. De Maurits Sabbebibliotheek is met haar historische collectie een levendig onderzoekscentrum met betrekking tot religie en zingeving. De Campusbibliotheek Arenberg, een wetenschapsbibliotheek in een 16de-eeuws klooster, combineert technologie en erfgoed. Het bibliotheeklandschap reikt van rechtsgeleerdheid tot medicijnen, van colleges in de binnenstad tot het academisch ziekenhuis aan de rand van de stad. Het boek heeft drie leesniveau’s: naast een synthetisch verhaal in het corpus, zijn er kaderteksten die deelaspecten belichten. Uitgebreide bijschriften begeleiden de ruim zeshonderd illustraties. Het boek heeft een overzichtelijke indeling: acht hoofdstukken telkens voorafgegaan door een beeldengalerij, als een samenvatting van wat gaat volgen. Een Corpus inscriptionum, met de teksten van alle opschriften op het historisch gebouw aan het Mgr. Ladeuzeplein, en een bibliografie besluiten het boek. Nooit eerder getoond beeldmateriaal wordt afgewisseld met actuele foto’s: beeld en tekst maken van het boek een referentiepunt voor de komende decennia.

Woord vooraf

I. DE BIBLIOTHEKEN VAN DE OUDE UNIVERSITEIT, 1425-1797

Eén universiteit, veel bibliotheken
Kloosters
Faculteiten
Colleges

Een centrale bibliotheek in 1636
Karel van Croy
Beyerlinck en Jansenius
Valerius Andreas
Trage groei

De bibliotheek in een gloednieuw gebouw
Een bibliotheek annex wijnkelder
Een pronkzaal
Barok theater
Boeken in trompe-l’oeil

Tussen Verlichting en Revolutie
Abbé (de) Nelis
Jean Noël Paquot
Jan Frans van de Velde
Een luchtkasteel
Naar Brussel verhuisd
Door Parijs geplunderd

II. DE BIBLIOTHEEK IN DE OVERGANGSTIJD, 1797-1835

De Rijksuniversiteit Leuven
De Belgische Omwenteling

III. EEN BIBLIOTHEEK VOOR DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, 1835-1914

Het dochtertje van Jaïrus
Een academisch museum
Rekken uit Duitsland

IV. BELLO DIRUTA. DE EERSTE WERELDOORLOG EN DE WEDEROPBOUW, 1914-1940

De brand van Leuven
De franc-tireurs
The Oxford of Belgium
Het Sarajevo van de intellectuelen
Cultuur en beschaving

De wederopbouw
Het Verdrag van Versailles
De dollarstroom
Architect Whitney Warren
Een Amerikaanse bibliotheek
De Giralda van Sevilla
Een kasteel in Denemarken
Een oorlogsmonument
Geallieerde fauna en flora
Een geschenk uit Amerika
Liberty Bell
In de sterren geschreven

Een politiek symbool
De lucht van Locarno
Tegenwind uit Berlijn
De balustrade aan gruzelementen
Transatlantisch

Een ideale bibliotheek?
Duits geld
Geleerdenbibliotheken
Verlanglijstjes
Pronkstukken of seriewerk
Een lezersenquête

V. BIS DIRUTA. DE TWEEDE WERELDOORLOG EN DE WEDEROPBOUW, 1940-1970

De tweede brand
Bis repetita

De wederopbouw
Rooms Nederland helpt Leuven
Het Amerikaans College
Versailles artikel 247
Een rampenplan
Architect Henry Lacoste
Verlate art deco
Boenwas en volle eik

De nieuwe collectie
Geleerdenbibliotheken
Handschriften en archieven
Versnippering

VI DE BIBLIOTHEEK NA DE BOEDELSCHEIDING, 1970-2000

Splitsing en verdeling
Even en oneven
Het mes erin

Centralisatie?
Campussen
Faculteiten

Nieuwe structuren, nieuwe technologie

De Centrale Bibliotheek
Cultureel erfgoed
Cranevelt en de andere Vrienden
Het Tabularium
Overheid, kranten en databanken
Explosie

VII. HET LEUVENS BIBLIOTHEEKLANDSCHAP NA 1970

Van Arenberg tot Gasthuisberg
Een geloofsbelijdenis
Wijsbegeerte
De Valk
De tuin der Letteren
Hogenheuvel
Gedragswetenschappen
Gasthuisberg
Arenberg
Kortrijk

Samen met anderen
Netwerk
Overleg

VIII. TERUGBLIK EN UITZICHT

COROLLARIA
Corpus Inscriptionum
De bibliotheek in cijfers
Series bibliothecariorum
De bibliotheek in jaartallen

Bibliografie
Register

Chris Coppens

Related titles