Lucas d’Heere, Tableau Poetique

Verzen van een Vlaamse migrant-kunstenaar voor de entourage van de Seymours op Wolf Hall

Frederica Van Dam (Editor),

Series: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 7

Category: History, History 1500-1800, Literature, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789072474964

Publication date: November 22, 2016

€59.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 328

Size: 240 x 160 x 25 mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 112623

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Franse verzen van een Vlaamse schilder voor de hoge Engelse adel
Tableau Poetique is een tot voor kort onbekende tekst van de Gentse schilder-dichter Lucas d’Heere (1534–1584). Recent werd hij echter in een Engelse adellijke bibliotheek herontdekt door Frederica Van Dam. Het unieke handschrift bevat een reeks Franse gedichten, hoofdzakelijk sonnetten, gericht tot leden van de Engelse politieke elite in de periode 1569–1572. De collectie is zowel historisch als literair uiterst belangrijk. D’Heere blijkt in de hoogste Engelse kringen veel nadrukkelijker werkzaam geweest te zijn dan tot nu toe werd vermoed. Zijn politieke rol in de Nederlandse Opstand moet dan ook geherwaardeerd worden.

In deze uitgave situeert Frederica Van Dam de dichtende schilder Lucas d’Heere in het zestiende-eeuwse Engeland, daarna volgt een geannoteerde teksteditie van het volledige handschrift door Werner Waterschoot. Tableau Poetique, dat een onmisbare schakel vormt in de evolutie van het sonnet als dichtvorm binnen de Nederlandse literatuur, wordt met deze uitgave voor het eerst beschikbaar gemaakt.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Inhoud
Woord vooraf
Inleiding
Frederica Van Dam Lucas d’Heere als schilder in Engeland De vlucht Schilder in Engeland Tussen Gent, Frankrijk en Engeland: op zoek naar de hand van schilder Lucas d’Heere Aquarellen en tekeningen van Lucas d’Heere, een blik op zijn Engelse manuscripten
Werner Waterschoot De bundel Tableau Poetique Totstandkoming van de bundel Sonnetten en andere dichtvormen De reformatorische constante
Tekstuitgave Beschrijving van het handschrift Verantwoording Tekst Lucas d’Heere, Tableau poetique Aantekeningen
English summary Literatuur Illustraties in kleur

Frederica Van Dam

Frederica Van Dam is master in de kunstgeschiedenis. Zij werkt aan een proefschrift over schilders uit de Nederlanden, werkzaam in Engeland.

Franse gedichten uit Engeland: een aanwinst voor de neerlandistiek
De editie geeft een interessant inzicht in de ontwikkeling van de eerste Nederlandse sonnettendichter. [...] Het is niet alleen interessant dat D’Heere kennelijk zo gemakkelijk zulke technisch volmaakte Franse gedichten schreef, het is minstens even interessant om te zien hoe hij kennelijk een tijd in Engeland verbleef, in een entourage waarin ook Jan van der Noot, die ándere pionier van het Nederlandse sonnet verbleef. Het zou de vroege geschiedenis van het Nederlandse sonnet weleens dichter bij die van de Engelse kunnen brengen dan ik in ieder geval tot nu toe voor mogelijk hield.

Marc van Oostendorp, Neerlandistiek, april 2017

Van Dam and Waterschoot’s valuable work
deserves to be followed by others, and their edition will hopefully turn out to be an impetus to
more explorations in the understudied Anglo-Franco-Dutch cultural-political intertwinements
of the late sixteenth century.
Helmer Helmers, Journal of Dutch Literature, 8.2 (2017), 76-78

In het woord vooraf beloven de editeurs dat dit werk nieuw licht zal werpen op het profiel van D'Heere, de elizabethaanse aristocratie, de hoogste kringen van de Nederlandse Opstand en de geschiedenis van de kalligrafie. Deze belofte maakt het 'Tableau Poetique' meer dan waar. [...] Het moge duidelijk zijn dat het 'Tableau Poetique' een rijk scala aan mogelijkheden voor nieuw onderzoek biedt. De uitgave van Van Dam en Waterschoot biedt hiervoor een uitstekend startpunt.
Alisa van de Haar, Spiegel der Letteren 2017/2-3

Related titles