Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830)

Dirk Van De Vijver (Author),

Category: Architecture and Urban Planning, History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058673145

Publication date: October 16, 2003

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 202

Size: 250 x 175 x mm

SHARE

Dit boek kwam tot stand binnen de context van het onderzoeksproject Ruimte en beleid: ingenieurs, architecten en het ruimtelijke beleid van de overheden 1750-1830 . Aanvankelijk opgevat als begeleider bij een wisseltentoonstelling, biedt het boek doorheen introducerende essays een synthetisch perspectief op twee kernvraagstukken uit dit onderzoeksproject: enerzijds de emancipatie, professioneel en maatschappelijk, van de architect en de ingenieur, anderzijds het spanningsveld overheid – architectuur en ingenieurskunde. Deze thema’s hebben vandaag, meer dan twee eeuwen na de Verlichting, niets aan actualiteit ingeboet. De behandelde vraagstukken klinken in alle opzichten ‘modern’, ook op onderwijskundig vlak. Wie zich afvraagt hoe het komt dat architectuur en stedenbouw vandaag in ons land bloeiende universitaire disciplines zijn, krijgt hier een beeld van de complexe wortels die hieraan ten grondslag liggen. Misschien even verrassend is de onmiskenbare aura van het succes die de architectuur en de ingenieurskunde uit de Zuidelijke Nederlanden op het einde van de 18 de en in het begin van de 19 de eeuw omgeeft. Dit nauwelijks bekende aspect van onze nationale geschiedenis verdient het bijzonder in de verf gezet te worden.

Woord vooraf

Ingenieurs en archtecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830)

De emancipatie van de ingenieur en de archtect in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1830)

I. De bibliotheek van een ingenieur/architect

II. Het onderwijs en onderzoek aan Academies en Universiteit

Tekenacademies
Belgische leerlingen te Parijs en te Rome
Architectuur aan de Universiteit
De Theresiaanse academie en het bouwen

III. Ingenieurs, architecten en maatschappij

Afkortingen

Bronnen

Bibliografie

Personenregister

Dirk Van De Vijver

Related titles