Geleerd in de tropen

Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960

Ruben Mantels (Author),

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 29

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Postcolonial Studies

Language: Dutch

ISBN: 9789058676283

Publication date: December 12, 2007

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 352

Size: 240 x 160 x 20 mm

Stock item: 50880

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 29

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Postcolonial Studies

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461660459

ISBN: 9789461660459

Publication date: December 12, 2007

€19.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 352

Stock item: 50880

SHARE

Van de dagen van Leopold II tot de dag dat koning Boudewijn Congo onafhankelijk verklaarde, was de Leuvense universiteit actief in de kolonie. Hoogleraren en onderzoekers ondernamen tropische expedities en volgden de veranderende kennis van Congo in Leuven op. Belgische studenten voegden zich bij de ontdekkingsreizen van Stanley, namen deel aan de exploitatie van Katanga of sympathiseerden met de onafhankelijkheidsstrijd. In die strijd speelde Leuven een voortrekkersrol met de Lovanium-universiteit die zij nabij Leopoldstad oprichtte. Op basis van archiefonderzoek en interviews brengt Ruben Mantels een intrigerend portret van Lovanium, de universiteit onder de tropenzon. Mantels beschrijft het dagelijks leven op de campus, verhaalt van tropische carrières en portretteert de eerste generatie Congolese intellectuelen. Geleerd in de tropen is een geschiedenis van een universiteit en een kolonie, van ‘blanken’ en ‘zwarten’, van kolonisatie en dekolonisatie. Het vertelt over de faam van koloniale helden en over de pioniers van Lovanium en doet dit in een aantrekkelijke stijl, met een ruime keuze aan origineel beeldmateriaal.

AFKORTINGEN

AFRIKA AAN DE HORIZON

DE KOLONIALE ONDERNEMING
De Leuvense universiteit, Leopold II en Congo 1885-1914

Leuven en Leopold
Studentenbezieling
In dienst van de koning
De kolonie binnen de universiteit
Leuvense expedities

ZENDING
Universiteit en missiecongregaties in Congo 1918-1945

Natuurlijke partners
In de greep van de missie
Kisantu
Expansie
Drie hanen

SLAGKRACHT (1)
De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1918-1945

Edmond en Edouard
Een nieuwe generatie
Kanunniken in Congo
The Congo is a career
Oorlogsjaren

DE RECTOR IN CONGO SLAGKRACHT (2)
De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1945-1954

Drie instituten
Onderzoek in de tropen
Oudgedienden
De ziel van de ingenieurs
Ontmoetingen

VESTIGING
De inplanting van Lovanium 1945-1954

Het buitenlandse verschil
Grondslagen
Een uitverkoren elite
Naar Kimuenza
Bedreigingen

BEZIELDE HEUVEL
Een universitaire gemeenschap in opbouw 1954-1960

‘Hierbij verklaar ik het academiejaar geopend’
In vogelvlucht
Standen
Een universitaire gemeenschap?
Opdrachten

DEKOLONISATIE
Veranderende tijden in Leuven en Lovanium 1955-1960

Gescheiden werelden
‘Blank’ en ‘zwart’ in Leuven
‘Blank’ en ‘zwart’ in Lovanium
Indépendance cha-cha 2
In en uit de storm

DE AVONTURENACADEMIE

DANKWOORD

NOTEN

BIBLIOGRAFISCHE TOELICHTING

HERKOMST VAN ILLUSTRATIES

REGISTER VAN PERSOONSNAMEN

Ruben Mantels

Ruben Mantels is historicus. Hij studeerde aan KU Leuven en is verbonden aan Boekentoren Gent. Bij Universitaire Pers Leuven publiceerde hij 'Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960' (2007) en was hij als onderzoeker betrokken bij 'De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968' (2005).

Universiteit van Leuven en Congo
Jef Abbeel, 8 oktober 2010, http://www.historien.nl/?p=16298

Interview Ruben Mantels

Congo Forum

Interview Ruben Mantels

Campuskrant, Tijdschrift van de K.U Leuven, Januari 2008

De Leuvense universiteit & Congo
Jeff Abbeel, nieuwsbrief VVLG, april 2011

Mantels brengt zoveel meer dan een secce universiteitsgeschiedenis. Hij laat zien hoe de Leuvense Alma Mater al vanaf het begin van het Afrikaanse avontuur van de Belgische koning rechtstreeks en onrechtstreeks op Congo was gericht. En hij doet dat op een zeer vlotte, toegankelijke manier. [...] Mantels slaagt er als geen ander in om de specifieke geschiedenis van de Congolese projecten van de Leuvense universiteit in te bedden in het Belgische koloniale verhaal. Hij pendelt zonder problemen van Leuven naar Lovanium, van het moederland naar de kolonie. Hij maakt daarbij gebruik van een ruim arsenaal aan bronnen. [...] De bijna honderd illustraties, vaak met treffende bijschriften, zijn met veel zorg gekozen en geven deze bijzondere boeiende en vlot geschreven publicatie nog een mooie meerwaarde.

Luc Vints, BMGN 124:3 (2009), https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7032

Related titles