Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

De stad op de berg

Een geschiedenis van de Leuvense universiteit 1968-2005

Jo Tollebeek (Author), Liesbet Nys (Author),

Series: Lovaniensia - 600 Years KU Leuven 24

Category: History, History 1500-1800, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058677044

Publication date: November 15, 2008

€20.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 428

Size: 240 x 160 x 20 mm

Stock item: 54267

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Number of pages: 428

Stock item: 54267

SHARE

‘De stad op de berg is een leesbaar en lezenswaardig boek, (…) eigenlijk een bijou van een boek.’ Willem Otterspeer, Universiteit Leiden

In dit bekroonde boek (‘Provinciale prijs historisch onderzoek 2006’, van de provincie Vlaams-Brabant) worden de ontwikkelingen die volgden op de splitsing van de Leuvense tweetalige universiteit, op magistrale wijze in kaart gebracht. In 1968 werd een regime van autoritaire monseigneursen statusgevoelige professoren ten grave gedragen. In de euforie om de autonomie koos de nieuwe, Nederlandstalige universiteit voor de vlucht vooruit. Maar in het midden van de jaren 1970 maakte het revolutionaire elan plaats voor gevoelens van ontnuchtering. Daaraan kwam pas in het midden van de jaren 1980 een einde. De universiteit werd toen als het ware ‘heruitgevonden’. Het onderzoek werd geprofessionaliseerd, het onderwijs verruimd, de contacten met de maatschappij benadrukt. Sindsdien werd de horizon steeds weidser. De stad op de berg vertelt op meeslepende wijze het verhaal van de strijd om zelfstandigheid, van contestatie en verzakelijking, van wetenschap en engagement. Het boek is een absolute aanrader voor iedereen die de Leuvense universiteit en haar gemeenschap van professoren en studenten, maar ook van laboranten, bibliothecarissen en technici beter wil leren.

DANKWOORD

VOORWOORD

AGENDA
Uitdagingen voor een nieuwe universiteit
De derde stichter
De traditie als fundament
De problemen van de dag
‘De moeilijkste hypothese’
Leidraad

HOMO NOVUS
Een portret van Pieter de Somer

1. NOCH PRINS NOCH KERK
De strijd om de zelfstandigheid
‘Leuven Vlaams’
Geen kerkelijke universiteit
De letter van de wet
Voor een ander beleid
Nieuwe verbanden

2. STRUCTUREN
De organisatie van de geleerde wereld
Een voortvarende start
De macht van academici
‘Malaise’
Renovatie in stijl
Principes

3. STUDENTENPOLITIEK
Contestatie en participatie
‘Jonge karavanen’
Het rode Leuven
Kentering
Verambtelijking
De karavanen voorbij

4. DE STAND DER PROFESSOREN
Leven in een andere tijd
Vijf generaties
Kolonialen en kanunniken
Pioniers en pragmatici
Bedreigingen
Een open wereld

5. MODELLEN
De overdracht van kennis
Een Gesamthochschule?
Afslanken
Stroomlijnen
Verder leren, levenslang leren
Triomf van de didactiek

DE REDENAAR
Een portret van Roger Dillemans

6. ROEPING EN BEROEP
Over engagement, ethos en zingeving
Signatuur
Inzet in verandering
Een missie
Waarden en wetenschap
Een bijzondere glans

7. WERELDSE ZAKEN
De dienst aan de maatschappij
In de openbaarheid
Genezen en helen
Academische steunpunten
Contractresearch, octrooien en spin-offs

8. HET GESLACHT VAN DE UNIVERSITEIT
Vervrouwelijking als discussie
Een vrijer levenswijze?
Bedachtzaamheid
Vrouwelijke kracht
Vele agenda’s

9. DE STAND DER STUDENTEN
Van Leuven naar Barcelona
Iedereen student
Klasse en stijl
In beweging
Privatisering

10. GEOGRAFIE
De gebouwde universiteit
Drie kernen
Planning
De architecten van de nieuwbouw
Het prestige van restauraties

SELF MADE
Een portret van André Oosterlinck

11. RICHTEN
De bureaucratisering van onderzoek en onderwijs
Een studiebureau
Coördineren
Rationaliseren
Kwaliteit als beleid
De strijd tegen de Moloch

12. SPECIALISATIE
Disciplines zonder centrum
Big Science
In de frontlijn
Andere wetenschap
Als neven en nichten
Gesprekken

13. DE ‘MIDDENSTAND’
Blauwe en witte jassen
Het residu van het verleden
Pluriformiteit
Opwaarts
Groepsbelangen
‘De stervende zwaan’

14. SLAGKRACHT
Inkomsten, uitgaven en verdeelsleutels
Evenwaardigheid
Besparingen
Vlaams geld
Een wervelwind
Een scheve verhouding

15. MISE-EN-SCàˆNE
Het zelfbeeld van een instelling
Herdenken
Academische rituelen
Erfgoed en cultuur
Imagovorming
De verruimde gemeenschap

BALANS
De togati van de toekomst
Jaren van geestdrift
Jaren van ontnuchtering
Jaren van inkeer en verzekering
Een wijder horizon

BRONNEN EN LITERATUUR
Voor kennis van zaken
Archivalia
Beelden en interviews
Gepubliceerde bronnen
Literatuur

HERKOMST VAN DE ILLUSTRATIES
REGISTER VAN PERSOONSNAMEN
VERANTWOORDING

Jo Tollebeek

Jo Tollebeek is professor of Cultural History at KU Leuven.

Liesbet Nys

Liesbet Nys is postdoctoral researcher at the Research Group, Cultural History since 1750 at KU Leuven.

Related titles