De kracht van wetenschap

Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven

Liesbet Nys (Author),

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462701663

Publication date: November 26, 2018

€29.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 290

Size: 240 x 160 x 15 mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 125230

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461662675

ISBN: 9789461662675

Publication date: November 26, 2018

€22.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 290

Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Eerste publicatie over de geschiedenis van de Dienst Onderzoekscoördinatie en het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven
In 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het onder meer over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschapsbeleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Voorwoord Afkortingen
1 Inleiding. Dertig jaar DOC 2 Excellentie. Streven naar uitmuntend onderzoek 3 Advies. De genese van de Onderzoeksraad 4 Coördinatie. De eerste jaren van de DOC 5 Protest. De betoging van onderzoekers 6 Groei. Een nieuw Vlaams wetenschapsbeleid 7 Kwaliteitszorg. De beoordeling van onderzoek en onderzoeksbeleid 8 Bibliometrie. Publicaties tellen en wegen 9 Interdisciplinariteit. Onderzoek over de grenzen van de disciplines 10 Informatisering. De intrede van de ICT 11 Verzapping. De geboorte van de onderzoeksprofessoren 12 Associatie. Onderzoek in de geassocieerde en geïntegreerde hogescholen 13 Europa. Onderzoek in het Avondland 14 Sleutels. De ‘keyology’ van het Vlaamse onderzoeksbeleid 15 Impact. De valorisatie van het onderzoek 16 Erkenning. De plaats van de humane wetenschappen 17 Decentralisatie. Een nieuwe rol voor de groepen 18 Evaluatie. Het onderzoeksmanagement onder de loep 19 Braindrain braingain. Komen en gaan van onderzoekers
20 Genderbalans. Evenwicht tussen mannen en vrouwen 21 Jonge onderzoekers. Investeren in nieuw talent 22 Toponderzoekers. De Champions League van de wetenschap 23 Internationalisering. De wereld als maatstaf 24 Apparatuur. Naar een moderne onderzoeksinfrastructuur 25 Open access. Publiceren via de Green Road 26 Wetenschappelijke integriteit. Fair play in het onderzoek 27 Expansie. Uitbreiding van de DOC 28 Competitie. De ratrace van het onderzoek 29 Transformaties. Tijd van hervormingen 30 Conclusie. Het beloofde land van wetenschap
Noten Bibliografie Illustratieverantwoording Index

Liesbet Nys

Liesbet Nys is postdoctoral researcher at the Research Group, Cultural History since 1750 at KU Leuven.

Voor alles verdient het boek echter waardering. Het loopt vooruit in het streven om ook de recente veranderingen in de wetenschap en de universiteit in geschiedschrijving te vatten. Dat is beslist niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het eeuwenoude instituut heeft juist de laatste decennia een ander gezicht gekregen, en om grip op ‘het bedrijf’ te kunnen krijgen is historisch begrip van deze verandering cruciaal. Juist dat biedt 'De kracht van wetenschap'. Slaman, P., BMGN - Low Countries Historical Review, 134(2). https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10709/

Toch doet de historiografische benadering van Nys veel meer dan dat. Ze laat zien dat aspec­ten van onderzoeksbeleid die vandaag misschien vanzelf­sprekend lijken, dat niet nood­zakelijk zijn of niet altijd zijn geweest. Het heden komt voort uit heel uiteenlopende histo­rische ontwikkelingen. 'Juiste keuzes en verstandig beleid', zeker, maar ook tijdelijke dwaal­wegen, interne discussies, het spel van maatschappelijke en politieke krachten en de rol van invloedrijke individuen. Door daarop te wijzen maakt Nys het verleden inzichtelijk en relativeert ze tegelijk de waan van de dag. Daarom is 'De kracht van wetenschap' aanbevolen lec­tuur voor zowel universiteitshis­torici als onderzoeksmanagers, ook ver buiten Leuven. Koen Rymenants, TH&MA Hoger Onderwijs, 2019

Related titles