Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving

De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen

Paul Trio (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 11

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061865391

Publication date: January 1, 1993

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Woord vooraf
Afkortingen
Inleiding
Plan

 1. Broederschappen in de Nederlanden en daarbuiten

  1. Terminologie en afbakening
  2. Ontwikkeling van het broederschapswezen
  3. Status Quaestionis van het onderzoek
 2. Gentse broederschappen
  1. Bronnen
  2. Ontstaan
   1. De opkomst
   2. De naamgeving
   3. De topografische spreiding
  3. Beheer
   1. De statuten
   2. De wetgevende vergadering
   3. het bestuur
   4. De ondergeschikte functionarissen
  4. Lidmaatschap
   1. De financiële verplichtingen
   2. De intrede
  5. Financieel rapport: bezit, inkomsten en uitgaven
   1. De bronnen
   2. De bezittingen
   3. De inkomsten
   4. De uitgaven
   5. Financiële toestand van de broederschappen
  6. Werking
   1. De liturgische activiteiten
   2. De socio-culturele activiteiten
  7. Verhouding naar buiten toe
   1. Het kerkelijk gezag
   2. Het wereldlijk gezag

Besluit
Bijlagen
Bibliografie
Index

Paul Trio

Paul Trio is professor of Medieval History at the KU Leuven.

Related titles