Van Vlaams en Katoliek naar Maatschappijkritisch

De Geschiedenis van het Jong-Davidsfonds (1952-1973)

K. Brysbaert (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 6

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061863014

Publication date: January 1, 1989

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Lijst van gebruikte afkortingen

Inleiding

Hoofdstuk I: Een moeilijk begin (1952-1957)

1. Vlaamse beweging en jeugdbewegingen in het begin van de jaren ’50.

2. Onderpastoor Decubber stichtte het Jong-Davidsfonds in Mere.

3. Nationale uitbouw van Jong-Davidsfonds.

4. Verbod door het episkopaat.

Besluit

Hoofdstuk II: Een nieuwe start (1957-1960)

1. Naar een oplossing voor het conflict.

2. Organizatie in opbouw.

3. Wat gebeurde er aan de basis?

Besluit

Hoofdstuk III: Naar een kritische jongerenvereniging (1961-1967)

1. Verdere organizatorische uitbouw met A. Selleslach en W. Leirman.

2. Evolutie op ideologisch vlak.

3. Invloed op de afdelingen.

Besluit

Hoofdstuk IV: Vormingswerk en maatschappijkritiek (1968-1972)

1. Een nieuw klimaat.

2. Jong-Davidsfonds en demokratizering

3. Consekwenties op organizatorisch vlak.

4. Evolutie aan de basis.

Besluit

Hoofdstuk V: Conflict en opheffing (1971-1973)

1. Conflict met het Davidsfonds.

2. Opheffing door het Davidsfonds.

Besluit

Epiloog: De erfgenaam: Centrum voor vorming en actie.

Algemeen besluit

Bibliografie

Bijlagen

K. Brysbaert

Related titles