Terugkeer van het Subject?

Recente ontwikkelingen binnen de filosofie

Antoon Braeckman (Author), Rob Devos (Author),

Series: Wijsgerige Verkenningen 23

Category: Philosophy

Language: Dutch

ISBN: 9789058672377

Publication date: November 21, 2002

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Het subject stond de afgelopen decennia in het filosofische verdomhoekje. Indien het al niet dood was, zou het minstens gespleten, verbrokkeld, gefragmenteerd zijn. De aanspraken van het moderne subject, zo luidde de gemeenplaats, waren een illusie gebleken. Het subject is niet wat het ooit voorwendde te zijn. Maar klopt die diagnose wel? Is de filosofie intussen in staat gebleken het zonder subject te stellen? Of is het subject steeds weer heimelijk om het hoekje blijven kijken? Vinden we in het hedendaagse filosofische vertoog opnieuw de sporen van een eerder verloren gewaand subject? Is het subject in dat geval méér dan alleen maar een vage, al dan niet te koesteren herinnering, of bewijst het integendeel dat het ook na zijn teraardebestelling nog voortleeft? Of wordt het subject vandaag toch weer grondig anders dan eertijds opgevat? Kan zo’n subject-nieuwe-stijl vandaag op een plausibele en bevredigende wijze een plaats krijgen binnen het wijsgerige denken?

Inleiding

Terugkeer van het subject

Het subject zonder eigenschappen
Rudolf Bernet

De Wedergeboorte van het Subject uit de Geest van Hypertext
Heleen Pott

Antropologie

Het freudiaanse subject
Dominiek Hoens

Naar het subject keer je niet terug. Over Lacans subjectbegrip
Marc de Kesel

Het subject als biologisch object
Andreas De Block

Kristeva’s revolterend subject
Ed Pluth

De vrouw als subject
Loes Derksen

Sarah kofman, deconstructie en het geseksueerde subject
Barbara Verdonck

Ethiek

Autonomie en afhankelijkheid. Het subject in de medische ethiek
Yvonne Denier

Esthetische zelfstilering of politieke suprematie? Twee mogelijke perspectieven op Nietzsches ‘hogere mensen van de toekomst’
Pascal De Pester

Voorbij de ethische plicht: supererogatie als herwaardering van de morele identiteit en vrijheid
Elke Lagae

Politiek

Gedecentreerde autonomie: gedeelde autonomie
Barbara Haverals

Rorty’s terugkeer naar het ik
Katia van Hemelryck

Politieke emergentie van het subject
Wouter-Jan Oosten

Epistemiologie en wetenschapsfilosofie

Subject ingebed? Over het methodologisch individualisme in de sociale wetenschappen
Jeroen Van Bouwel

De essentieel representationele aard van subjectieve ervaringen
Hans Dooremaelen

De terugkeer van het waarnemend subject in de cognitiewetenschap
Erik Myin

Analytische taalfilosofie

Interculturele communicatie en incommensurabiliteit: ‘het ‘ subject in eerste contacten tussen verschillende culturen
Bart Vandenabeele

Wat we zien en wat we kunnen zien. De beperking van het reductionisme
Barbara de Ruyter

Zelfwaardering en het standpunt van anderen
Hans Maes

Over de auteurs

Antoon Braeckman

01Antoon Braeckman is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven. Hij doceert sinds geruime tijd een 'inleiding tot de wijsbegeerte' aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.Lannoo

Rob Devos

Related titles