Roepend om gehoor te vinden

Een semiotische studie over de poëtica van Willem Barnard/Guillaume van der Graft

P. Gillaerts (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D: Litteraria 2

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061862376

Publication date: January 1, 1987

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Woord vooraf

Lijst der afkortingen

Inleiding

Opzet en indeling

Presentatie

1. Ook dichten is een vak: de impliciet versinterne poëtica

2. Dichten als thema: de expliciet versinterne poëtica

3. Dichten in proza: de expliciet versexterne poëtica

4. De bediening van het Woord

Roepend om gehoord te vinden: bij wijze van afronding

Bibliografie van de geraadpleegde literatuur

Bijlage “Saecularisatie en geschiedenis”

Bibliografie van Willem Barnard

P. Gillaerts

Related titles