Naar leeuweriken grijpen

Leuvense opstellen over metafysica

Martin Moors (Author), Jan Van Der Veken (Author),

Series: Wijsgerige Verkenningen 13

Category: Philosophy

Language: Dutch

ISBN: 9789061865964

Publication date: January 1, 1994

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Ten geleide
J. Van der Veken

Deel 1: Het metafysische project

De ‘Metafysiek van het zijn’ opnieuw bekeken
I. Verhack

Het voorzetsel van de Metafysica
S. De Bleeckere

Van metafysica tot logica. Hegels kritiek van de traditionele metafysica
P. Cruysberghs en L. De Vos

De lotgevallen van de metafysica in de Moderne Tijd
H. De Dijn

Deel 2: Hedendaagse aanzetten

Metafysiek en ethiek in het spoor van E. Levinas
L. Bouckaert

Metafysica als speculatieve filosofie bij Whitehead
A. Cloots

Husserl en Heidegger over de fenomenologische reductie en het fenomeen van het zijn
R. Bernet

Deel 3: Metafysica en religie

De Metafysica en het Godsprobleem. Een dialoog met Martin Heidegger
J. Van de Wiele

Het noemen van Gods naam: “Hij die is”. Over Filosofie en Openbaring
M. Moors

Wereldbeeld en paradijsmuur
J. Decorte

Martin Moors

Martin Moors is Professor of Metaphysics and Philosophy of Religion and Head of the Department of Metaphysics and Modern Philosophy at the Institute of Philosophy at KU Leuven.

Jan Van Der Veken

Related titles