Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893

Een codereconstructie

J. Vlasselaers (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 2

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061861737

Publication date: January 1, 1985

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Woord vooraf

Inleiding: Situering en methodologische verantwoording van het onderzoek

Hfst. 1. De esthetica en de kunstleer

1. In dialoog met het classicisme

2. Een Hegeliaan in Vlaanderen

3. Ideaal of werkelijkheid?

4. Een Vlaams-nationale esthetica

5. Tussen traditie en vernieuwing

Hfst. 2. De functie-analyse van de literatuur

I. Nationale functie van de literatuur

II. Didactisch-beschavende functie van de literatuur

III. Naar een autonoom functionerende literatuur: het modernisme

Hfst. 3. Het periodecodebewustzijn

1. De romantiek

2. Het realisme

3. Het naturalisme

4. Het impressionisme en symbolisme

Bij wijze van afronding

Summary

Bibliografie

A. Lijst van de onderzochte tijdschriften

B. Lijst van de geraadpleegde werken

Personenregister

J. Vlasselaers

Related titles