Kritiek van de interpreterende rede

Grondslagen van Donald Davidsons filosofische project

Filip Buekens (Author),

Series: Wijsgerige Verkenningen 16

Category: Philosophy

Language: Dutch

ISBN: 9789061867753

Publication date: January 1, 1996

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In zijn jongste boek, Kritiek van de interpreterende rede, bekijkt Filip Buekens de centrale thema’s in de taalfilosofie van Davidson. Vertrekkend vanuit de stelling dat spreken en verstaan een vorm van rationeel handelen is, wordt onderzocht hoe een theorie voor een taal (in de vorm van een Tarskiaanse waarheidstheorie) wordt geconstrueerd vanuit het standpunt van een ‘radicale interpretator’ die inzicht wil krijgen in het talig handelen van personen. In een uitgebreide vergelijking met de filosofie van Michael Dummett en W.V. Quine worden de specifieke uitgangspunten van Davidson verhelderd. Daarbij gaat vooral aandacht naar de constitutieve principes die het verstaan van anderen en het begrijpelijk zijn voor anderen mogelijk maken.

Davidson verbindt aan dit project belangrijke metafysische conclusies. Deze worden uitgebreid toegelicht. Zo bespreekt de auteur de anti-sceptische argumenten van Davidson, het probleem van de onbepaaldheid van de referentie-relatie en Davidson’s afwijzing van het relativisme.

In een laatste hoofdstuk wordt de filosofie van Davidson getoetst aan belangrijke taalfilosofische discussies die de jongste jaren gevoerd werden: essentialisme, het volgen van regels, het probleem van de linguïstische werkverdeling, de internalisme-externalisme discussie en het bekende anti-reductionistische argument van Davidson in de ‘philosophy of mind’.

Inleiding

  1. Handelingen en hun verklaringen

  2. De interpretatie van handelingen
  3. Drie betekenistheorieën
  4. Interpretatie en evidentie
  5. Interpretatie en objectiviteit
  6. Interpretatie en de locatie van het mentale
  7. Interpretatie en anti-reductionisme

Bibliografie

Index

Filip Buekens

Filip Buekens doceert analytische filosofie aan de Universiteit van Tilburg en de KU Leuven.

Related titles