Katholieken en landbouw

Landbouwpolitiek in België 1884-1914

Leen Van Molle (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 5

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061863007

Publication date: January 1, 1989

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Afkortingen in noot

Woord vooraf

Deel I.: De achtergrond van de katholieke landbouwpolitiek

I. Het economisch kader

1. Van de ene crisis in de andere

2. Structurele veranderingen in seculair perspectief

3. En volgens de tijdgenoten?

II.: De katholieke landbouwideologie

1. Het sociaal motief

2 Economische motieven

3. Het demografisch motief

4. Pedagogische overwegingen

5. De zedelijke norm

6. Ter wille van het geloof en van de Kerk

7. Het staatkundig motief

8. Ten voordele van de katholieke zuil

9. Volgens de “betere” katholieken

III.: Eigendomsspreiding: de katholieke oplossing

1. De kerkelijke eigendomsleer

2. Eigendom, landbouw en gezin

3. Tussen groot- en kleinbedrijf

4. De relativiteit van het eigendomsbegrip

Besluit

Deel II.: De katholieke landbouwpolitiek, 1884-1914

IV.: Het ontstaan van de “landbouwkwestie”

1. Het institutioneel kader voor 1878

2. De verzuiling van de wetenschap: Gembloers en Leuven

3. Verhoogde spanningen, 1878-1884

Besluit

V.: Beleidsopbouw in een crisissfeer, 1884-1894

1. De regeringspolitiek onder het cijnskiesstelsel

2. De politieke werving

3. Katholieken radicaliseren het regeringsbeleid

4. De eerste katholieke boerenbonden

Besluit

VI.: De landbouwpolitiek in een stroomversnelling, 1894-1900

1. Ten gevolge van het Meervoudig Algemeen Stemrecht

2. Een geprofileerd katholiek landbouwbeleid

3. De boerenbonden op de voorgrond

4. Ontluikende sociale dimensies

Besluit

VII.: Consolidatie van het landbouwbeleid, 1900-1914

1. Een evenredige belangenverdediging bij een evenredige vertegenwoordiging

2. Een bijna constant landbouwbeleid

3. De boerenbonden in volle ontplooiing

4. Niewe perspectieven voor een nieuwe tijd

Besluit

Slotbeschouwingen

Resume

Bibliografie

Bijlagen

Lijst van tabellen, grafiek en kaarten in de tekst

Index

Leen Van Molle

Leen Van Molle is full professor of social history and member of the research group MoSa (Modernity and Society, 1800-2000) at KU Leuven. Her research focuses on the history of Belgian and European social identities, social movements and social policy, and in particular the history of the rural world.

Related titles