Het geheugen van de geluidsfabriek

De Vlaamse symfonische muziek in de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep

Mark Delaere (Author), Pieter Mannaerts (Author), Kristin Van Den Buys (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 33

Category: Music

Language: Dutch

ISBN: 9789058673602

Publication date: May 10, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Meer dan voor welke andere muziekbibliotheek ook geldt voor de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep dat het belang, de impact ja zelfs de inhoud van deze collectie onmogelijk kunnen worden begrepen zonder de context waarin deze gebruiksbibliotheek ontstond te beschrijven. Dit boek schenkt dan ook ruimschoots aandacht aan de reconstructie van ontstaan en evolutie van het N.I.R. in de periode 1930-1960, aan de plaats die de nationale omroep innam in het Belgische muziekleven, aan de organisatie en ontwikkeling van de muziekdiensten van het N.I.R. en van de verschillende muziekensembles die in de schoot van de omroep opgericht werden. Het boek biedt een introductie tot de structuur van de bibliotheek, haar werkinstrumenten en inhoud. Uiteraard bestaat het gros van de verzameling uit partituren die in functie van de radio-uitvoeringen werden aangemaakt of aangekocht. Voor de symfonische muziek -het onderwerp van deze studie- gaat het niet enkel om de (directie)partituur maar om het volledige uitvoeringsmateriaal. Naast de ad hoc aangemaakte of aangekochte muziek zijn heel wat interessante fondsen van buiten de omroep door aankoop of schenking in de collectie terechtgekomen. Het boek wordt afgerond met een volledige inventaris van alle Vlaamse symfonische muziek uit deze muziekbibliotheek, die als functionele collectie én als erfgoeddepot van groot belang is.

Het geheugen van de geluidsfabriek – Inleiding
Mark Delaere

Hoofdstuk 1: De beginjaren van het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep 1930-1940
Kristin Van den Buys

 1. De betekenis van het NIR in het muziekleven van de jaren dertig

 2. De radio-pioniers (1914-1930)
 3. De eerste jaren van het N.I.R. (1931-1934)
 4. De hervormingen van 1935
 5. Internationale uitstraling (1936-1940)

Hoofdstuk 2: Het Flageygebouw als geluidsfabriek
Veronique Verspeurt

 1. Voorgeschiedenis

 2. Twee architectuurwedstrijden
 3. De bouw van het Flageygebouw
 4. De techniek vooraan
 5. Het Flageygebouw in de pers en bij het grote publiek

Hoofdstuk 3: Het muziekleven aan de radio (1940-1960)
Pieter Mannaerts

 1. Het muziekleven (1940-1960)

 2. Componisten aan de radio

Hoofdstuk 4: De muziekbibliotheek: inhoud, historische evolutie en zwaartepunten
Pieter Mannaerts

 1. Algemeen overzicht

 2. Geleidelijke opbouw van de collectie
 3. Zwaartepunten

Hoofdstuk 5: De elektronische catalogus van de muziekbibliotheek: arbeidsrapport en handleiding
Mark Delaere

Verleden, heden en toekomst van de voormalige muziekbibliotheek van de omroep: besluit
Mark Delaere

Bijlagen

 1. Inventaris van de Vlaamse symfonische muziek in de muziekbibliotheek

 2. Aantal concerten per orkest 1945-1960
 3. Aangroei en waarde van de bibliotheekcollectie

Bibliografie
Index nominum
Illustratieverantwoording

Mark Delaere

Mark Delaere is Professor and Head of Musicology at KU Leuven. His research covers mainly music from the 20th and 21st centuries, with a special focus on the interaction of analysis, history, theory and aesthetics of music.

Pieter Mannaerts

Kristin Van Den Buys

Related titles