Het begin van het einde

Eschatologische interpretaties van de Franse revolutie

Bart Van der Herten (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 12

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061865919

Publication date: January 1, 1994

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Woord vooraf
Dankwoord
Inleiding

 1. De Europese context in historisch perspectief

  1. Inleiding
  2. De protestanten in de ban van de eindtijd
  3. De katholieke opinie
  4. Besluit: Europa gebukt onder een ‘apocalyptisch complex’?
 2. De katholieke visie op de Apocalyps en het einde der tijden in de periode voor de revolutie
  1. Inleiding
  2. Apocalypsverklaringen en bijbeluitgaven
  3. Theologische werken en devotieliteratuur
  4. Besluit
 3. De zuidelijke Nederlanden tussen 1789 en 1815
  1. Inleiding
  2. F.X. de Feller en het Journal historique et littéraire
  3. Apocalypsverklaringen en eschatologische literatuur
  4. Een positieve profetische benadering van de regering van Napoleon
  5. Besluit: een trage integratie van het eschatologische denken in de conservatieve katholieke kringen
 4. Grote bloei van de eschatologische ideeën in de postrevolutionaire periode 1815-1848
  1. Inleiding
  2. Apocalypsverklaringen
  3. Reacties op het groeiend aantal eschatologische publicaties
  4. De Maistre en Lamennais gaven door de invloed van hun denken een grotere diepgang aan het eschatologisch denken
  5. Groeiende aandacht voor het bovennatuurlijke
  6. Besluit
 5. De periode na 1848: het einde ter tijden actueler dan ooit
  1. Inleiding
  2. Verbreding van het begrip revolutie en een verdere inpassing in de eschatologische literatuur
  3. Nieuwe bloei van apocalypsverklaringen op basis van het historisch-chronologisch principe
  4. Profetische literatuur: succes verzekerd
  5. Polemiek maar steeds geen gecoördineerde en uniforme oppositie
  6. Epiloog
  7. Besluit

Algemeen besluit
Selectieve bibliografie
Summary

Bart Van der Herten

Related titles