Die trouwen wilt voorsichtelijck

Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e eeuw)

H. Storme (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 10

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061865063

Publication date: January 1, 1992

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Woord vooraf
Sigels en afkortingen
Inleiding: Kerkelijke vertogen over huwelijk en gezin (17e-18e eeuw)

 1. De keuze van een levensstaat

  1. Huwelijk versus celibaat
  2. Concrete richtlijnen
  3. Inspraak van ouders en voogden
  4. Hertrouwen
 2. Op vrijersvoeten
  1. Ontmoetingsgelegenheden
  2. De verkering
 3. De partnerkeuze
  1. Ouders en partnerkeuze
  2. Een deugdelyke en voorsigtige vrouw is een geschenk van God
  3. Gelijk by gelijk dat paert het best
  4. Als iemants herte beghiny met sinnelijcke liefde ontsteken te worden
  5. het is haest getrouwt dat lang na rouwt
 4. De ondertrouw en de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk
  1. Clandestiene trouwbeloften en plechtige ondertrouw
  2. De huwelijksbannen
  3. Seksuele toenadering voor het huwelijk
  4. Laatste voorbereidingen

Slotbeschouwing
Bibliografie

H. Storme

Related titles