De marges van de macht

Filosofie en politiek in Frankrijk 1981-1995

Rob Devos (Author), L. Vanmarcke (Author),

Series: Wijsgerige Verkenningen 15

Category: Philosophy

Language: Dutch

ISBN: 9789061867142

Publication date: January 1, 1995

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De filosofen willen de wereld niet alleen verschillend interpreteren, maar ook veranderen!

Wat blijft er van dat project in het hedendaagse ‘denken in Parijs’: nu Sartre en Althusser verdwenen, de politiek en de cultuur sterk geïnternationaliseerd zijn, de balans van de hoop en de ontgoocheling uit ‘de periode Mitterrand’ (1981-1995) opgemaakt wordt?

De problematiek van filosofie als theoretische praktijk staat centraal in deze bundel: hoe willen filosofen zich opstellen als intellectueel, met hun vertogen interveniëren in de complexe maatschappelijke werkelijkheid?

Veertien Franse filosofen die in de politiek actualiteit stelling nemen, worden gepresenteerd. Hun engagement vormt de aanzet voor een reflectie over de politiek. Vooral willen ze nadenken over de positie en verantwoordelijkheid van de intellectuelen in de hedendaagse samenleving. Binnen de enge marges van de macht lijken ze op de marge ‘hét politieke in de politiek’ te willen bedenken en vrijwaren.

Kanttekening
Rob Devos

De jaren Mitterand
Eddy Stols

Getuigen van het geschil. Politiek in het recente werk van Jean-François Lyotard
Erik Spinoy

Hélène Cixous: wegen naar een culturele politiek
Christa Stevens

De filosofie in alle staten. Over filosofie en politiek bij Jacques Derrida
Rob Molenaar

La misère du monde socialiste: Bourdieu over Mitterand
Freddy Mortier

Dandy-filosofie. Politiek, esthetiek en ethiek bij de latere Foucault
Rob Devos

Tegenstellingen zonder einde. Etienne Balibar
Martin Terpstra

Gilles Deleuze. Revolutionair worden
Monique Scheepers

Luce Irigaray: het recht om vrouw te worden
Annemie Halsema

Philippe Lacoue-Labarthe over het verdwijnen van de politiek
Dirk De Schutter

Luc Ferry contra het eco-integrisme
Fernand Tanghe

Het pragmatisme van Luc Boltanski en Laurent Thévenot. De politiek-filosofische relevantie van de analyse van rechtvaardigingen
Geert Demuynck

Bernard-Henri Lévy: intellectuelen zijn
Luk Vanmarcke

Alain Finkielkraut: de idylle is voorbij
Tim Heysse

Claude Lefort. Het politieke denken in de greep van de eigen tijd
Donald Loose

Rob Devos

L. Vanmarcke

Related titles