De dekenij Herentals 1603-1669

Bijdrage tot de studie van het godsdienstig leven in het bisdom Antwerpen

L. Braeken (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 1

Category:

Language: Dutch

ISBN: 9789061861294

Publication date: January 1, 1982

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Inleiding

Lijst van afkortingen

Bibliografie

INLEIDEND HOOFDSTUK: DE DEKENIJ HERENTALS

1. Omschrijving en bevolking

2. Mensen in weer en wind

HOOFDSTUK I: DE VOORNAAMSTE BRONNEN

Art. I. Universele, diocesane en particuliere instructies

Art. II. Dekenale en bisschoppelijke verslagen

Art. III. Bestuurlijke aantekeningen

HOOFDSTUK II: DE VOORGANGERS IN GELOOF EN ZEDEN

Art. I. De bisschoppen

Art. II. De dekens

Art. III. De pastoors

Art. IV. De naaste medewerks van de pastoors

HOOFDSTUK III: HET VOLK

Art. I. Het godsdienstig leven: observantie en geloofsijver

Art. II. De religieuze opvoeding

Art. III. Enkele aspecten van het zedelijk leven

Art. IV. Hervormden, andersdenkenden en magie

TERUGBLIK

Bijlagen

Résumé

Register

L. Braeken

Related titles