Ast Fonteyne 1906-1991

Een kwestie van stijl

Peter Anthonissen (Author),

Series: KADOC-Artes 4

Category: Art, History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789061869696

Publication date: October 11, 1999

€32.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 324

Size: 280 x 225 x mm

Stock item: 45574

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

In prijs verlaagd!
Slechts € 32,00 i.p.v. € 64,00

Wie kent Ast Fonteyne nog? Hij was een eigenzinnig voordracht- en toneelkunstenaar. Na zijn humaniora aan het kleinseminarie van Hoogstraten studeerde hij aan de Sociale School in Heverlee voor maatschappelijk assistent, en volgde met succes hoger kunstonderwijs in Gent. Hij werkte als acteur en decor- en kostuumontwerper bij het Vlaamsche Volkstoneel (1930-1932) en Van Onzen Tijd (1932-1933). Na een “Wendepunkt” rond 1933 verliet hij als plastisch kunstenaar het expressionisme om naar een “hyper-realisme” te evolueren. Van dan af tot 1971 ontpopte hij zich ook als toonaangevend leraar dictie en voordracht aan 27 scholen uit het katholiek middelbaar en normaalonderwijs. Het was zijn betrachting Vlaanderen te esthetiseren door de jeugd een verzorgde lichaamshouding en taalgebruik aan te leren. Zijn vooroorlogs geheim lidmaatschap en zijn functie van jeugdleider van het Verdinaso (1940-1941) braken hem samen met zijn medewerking aan Zender Brussel in de repressietijd zuur op. Zijn docentschap aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent wist hij te behouden. Fonteyne werd na 1945 in katholieke kringen een veelgevraagd regisseur voor toneelstukken, openlucht- en televisiespelen. Zijn grootste faam dankte hij aan het schooltoneel.

Fonteynes levensverhaal illustreert op indringende wijze de zoektocht van een generatie Vlaamse intellectuelen en kunstenaars in het België van na de Eerste Wereldoorlog: het openstaan voor een veelheid aan invloeden, zowel op politiek gebied als op het gebied van de kunsten, de evolutie van anarchistische bohémien naar “communist” en “adept van de Nieuwe Orde”, om ten slotte weer tot het katholicisme te komen.

Een multidisciplinair team van historici, een taalkundige en een geriater brengen een levendig portret van deze bijwijlen paradoxale maar intrigerende figuur aan de hand van o.m. zijn uitgebreide brievenverzameling, dag- en reisboeken, regienota’s, tekeningen en kunstfoto’s. De totaalbiografie brengt bouwstenen aan voor de Vlaamse theatergeschiedenis, de voordrachtkunst, het collegeleven, het Verdinaso, de culturele collaboratie, de pioniersjaren van de Vlaamse televisie, Kerk en religie, ouderdom en dementie. Het rijkelijk geïllustreerde kunstboek vormt met zijn bijlagen van o.a. toneelregies en zijn biografisch repertorium een blijvend naslagwerk.

Moeders krullenbol (1906-juni 1929)

 1. Kinder en jeugdjaren (1906-1918)
 2. Binnen de beschutting van de internaatsmuren in Hoogstraten (1918-1925)
 3. Hoger onderwijs: een treurspel met een happy end (1925-1929)
 • Op zoek naar erkenning (1929-1933)
  1. Plastisch kunstenaar
  2. Het Vlaamse Volkstoneel, Lode Geysen en Jong Dietschland
  3. Legerdienst, Duitsland en Van Onzen Tijd
 • Het “Wendepunkt” (1933-1940)
  1. Opnieuw Duitsland, maar ook Denemarken
  2. De leraar, de huisvader en afscheid van een vriend
  3. Het Verdinaso
 • Grootse plannen, grote desillusies. De tweede wereldoorlog en zijn naweeën
  1. Ast Fonteyne in politiek vaarwater (mei 1940-januari 1941)
  2. Fonteyne als leraar en kunstenaar tijdens de Tweede Wereldoorlog
  3. Kleine vreugden en verborgen leed: het intieme leven van Ast Fonteyne
  4. De “repressie”
 • “Met het stokje tussen de tanden”. Ast Fonteyne als voordrachtkunstenaar en als leraar welsprekendheid (1933/1945-1971)
  1. “Een beschaafden levensvorm en levensstijl”
  2. Poëzie of ” ‘t glazen schrijn van het woord”
  3. Fonteyne als declamatiemodel
  4. Fonteyne als voordrachtkunstenaar
  5. Hervormingsplannen
  6. Fonteyne als lesgever
  7. Op zoek naar nieuwe wegen
 • “Alles is detail”. Ast Fonteyne als regisseur in en buiten het onderwijs (1933/1945-1971)
  1. De bouwstenen van Fonteynes regieconcept
  2. Context en chronologie
  3. Stukken van betekenis
  4. Een regievoorbeeld: de hemelvaart van Pieter Joost
  5. Tussen euforie en kritiek
  6. Een voordrachtkunstenaar op zoek naar totaaltheater
 • De oudere Ast Fonteyne (1969/1971-1991)
  1. Samen op de uitkijk: overgangsjaren (1969-1971)
  2. De actieve 65-plusser: nieuwe perspectieven (1971-1979)
  3. Stukgeslagen dromen (1979-1983)
  4. De ontredderde Ast Fonteyne (1984-1991)
 • Besluit: Ast Fonteyne: een portret

  Bijlage 1 Ast Fonteyne als acteur
  Bijlage 2 Ast Fonteyne als regisseur
  Bijlage 3 Ast Fonteyne als leerkracht
  Bibliografie
  Bibliografisch repertorium
  Index op persoonsnamen
  Index op plaatsnamen
  Index op corporaties en periodieken
  Auteurs

Peter Anthonissen

Related titles