Zorg voor de kwaliteit van de zorg

Arthur Vleugels (Editor),

Category: Biomedical Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058674906

Publication date: September 30, 2005

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 46375

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Zorg voor de kwaliteit van de zorg verschijnt naar aanleiding van het emeritaat van Professor Paul Quaethoven. Zonder hem zou de zorg voor de kwaliteit van de zorg vandaag in Vlaanderen niet het niveau hebben bereikt dat uit dit boek blijkt. Paul Quaethoven heeft een groot deel van zijn academische leven besteed aan het creëren van gevoeligheid en aandacht voor de kwaliteit van de gezondheidszorg – bij zorgbeoefenaars, bij zorginstellingen, bij de overheid en bij het ruime publiek – en aan het daadwerkelijk helpen realiseren van steeds betere zorg. Hij is de vader van Kwadrant, een managementmodel voor zorgexcellentie, van Navigator, een systeem van klinische performantiemeting en van Delta, een instrument voor de meting van de ervaringen van medewerkers en klanten van het gezondheidszorgsysteem. Dit boek heeft niet de ambitie een volledig overzicht te bieden van het thema “kwaliteit van zorg” vandaag in Vlaanderen. Wel tekent het een actuele staalkaart vanuit verschillende domeinen van de zorg en vanuit verschillende invalshoeken. De auteurs zijn zielsverwanten van Professor Paul Quaethoven, vrienden, mensen die bezig zijn met kwaliteit van zorg, en mensen die gewoon dit boek zijn binnengewandeld. Voor Professor Paul Quaethoven dient – terecht – de zorg voor de kwaliteit van de zorg in Vlaanderen zich in te schrijven in wat internationaal gebeurt. Daarom kijkt ook dit boek ruimer dan alleen naar Vlaanderen. Het boek biedt een grote diversiteit aan taal en stijl, aan thema’s en standpunten, aan ideeën en inzichten. Iedere bijdrage met één trefwoord samengevat gaat dit boek over accreditering, beleid, communicatie, de hoofdgeneesheer, klinische paden, de prijs van kwaliteit, maakbaarheid, medewerkersbeleid, medisch specialisten, ouderenzorg, patiëntenrechten, preventieve zorg, stuursystemen, thuiszorg, verantwoording, verpleegkunde en vrijwilligerswerk. Alles geschreven vanuit ervaring en deskundigheid en vanuit een herkenbare betrokkenheid bij het centrale thema: kwaliteit van zorg.

Woord vooraf

Kwaliteit van zorg: een opdracht en bekommernis voor de hoofdgeneesheer
Patrick Aerts

Het INK-managementmodel en Six Sigma
Renée Bering

Communicatie en motivatie: randvoorwaarden voor kwaliteit van zorg?
Hugo Cateleyn

Human Resources Management en de kwaliteit van de patiëntenzorg in ziekenhuizen: een verkenning
Bert De Bakker en Hilde Martens

Kwaliteit en maakbaarheid. Visie van een ziekenhuisdirecteur
Peter Degadt

Kwaliteit in de preventieve zorg
Dirk Dewolf

Vrijwilligers in de gezondheidszorg: kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven
Lon Holtzer

Every time history repeats itself, the price goes up
(The concepts of quality and accountability in health care)
Vahé A. Kazandjian

De prijs van kwaliteit
Niek S. Klazinga en Thomas Custers

Kwaliteit mee sturen vanuit het verpleegkundig departement
Steve Lervant, Veronique Vercruyssen, Rita Eeckhout en Jan Blontrock

Kwaliteit in een dienst voor gezinszorg
Sven Neckebroeck

Medisch specialistische zorg 2005: ontwikkelingen in professioneel kwaliteitsbeleid in Nederland
Wim M.L.C.M. Schellekens, Jannes J.E. van Everdingen, Rob J.M. Dillmann en Hedwig M.J. Slot

Klinische paden en kwaliteitsbeleid
Walter Sermeus

The impact of accreditation on health systems
Charles D. Shaw

Kwaliteitszorg in de Vlaamse residentiële ouderenzorg
Bernadette Van den Heuvel

Het kwaliteitsbeleid voorbij
Arthur Vleugels

Kwaliteit en gezondheidszorg, ook een patiëntenrecht
Kris Schuytser

Auteurs

Arthur Vleugels

01Arthur Vleugels is verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuisen Verplegingswetenschap (CZV) van de K.U.Leuven.Lannoo

Related titles