Keel-, neus-, oorheelkunde in beeld

Gelaat- en Halschirurgie. Een visuele impressie.

Pierre Delaere (Author),

SHARE

KEEL-, NEUS-, OORHEELKUNDE in beeld is een illustratie van de basisaspecten behorend tot de ‘Keel-, Neus- en Oorheelkunde’ en tot de ‘Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied’. Het gedrukte deel toont een samenvatting van het vakgebied aan de hand van hoog kwalitatieve kleurillustraties. De meest frequente pathologie van het oor, de neus en de bijholten, de larynx, de farynx, de hals en de speekselklieren wordt weergegeven op een interactieve DVD. Er wordt gebruik gemaakt van computeranimatie om anatomie-, functie- en behandelingsaspecten op een dynamisch wijze in beeld te brengen. Dit multimedia project is bedoeld voor de arts, de tandarts en de paramedicus die een overzicht wil van het KNO gebied en de pathologie die er toe behoort

Pierre Delaere

Pierre Delaere is Full Professor of ORL Head & Neck Surgery at the KU Leuven (Belgium).

Related titles