Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten

ISSN: 25930346

ISBN: 9789462702608

Publication date: December 2, 2020

€32.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 200

Stock item: 138768

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

ISSN: 25930354

ISBN: 9789461663689

Publication date: December 2, 2020

Free download

SHARE

Gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen
De vroegmoderne periode kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en Vlaanderen. In maatschappelijke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen opiniemakers bijvoorbeeld graag op de economische, politieke, sociale en culturele verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is uiteraard toe te juichen, maar het politieke gebruik van historische verwijzingen staat ook op gespannen voet met wetenschappelijke geschiedbeoefening. Beleidsmakers lijken geschiedenis te zien als een grabbelton waaruit ze naar believen kunnen putten. Vele vroegmodernisten staan dan ook eerder sceptisch tegenover de maatschappelijke benutting van academische inzichten. Hoe gaan historici van de vroegmoderne tijd best om met deze praktijk?

Deze vraag staat centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen. De bijdragen besteden onder andere aandacht aan het gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen. Het jaarboek werpt daarmee nieuw licht op de vraag hoe en waarom (onderzoek over) de vroegmoderne periode wordt geïnstrumentaliseerd en gerepresenteerd in actuele maatschappelijke debatten, en welke rol vroegmoderne historici daarbij zouden kunnen spelen.

Geschiedenis herschrijven Over het belang van de vroegmoderne periode in hedendaagse maatschappelijke debatten en de rol van historici daarbij Jasper van der Steen en Hans Cools
Polderen en ploeteren Een debat over geschiedenis, continuïteit en Nederlandse identiteit Marjolein ’t Hart
De herdenkingsbeweging en de plaats van het slavernijverleden in de Nederlandse identiteit Karwan Fatah-Black
Spiegels van Sophia Geleerdenportretten en de verbeelding van vrouwen als wetenschappelijke autoriteit: een historische kadering Lieke van Deinsen
Het Plakkaat van Verlatinge (1581) in het Nederlandse herdenkingsjaar 2018 Historici versus dagbladpers Anton van der Lem
In de voetsporen van de meesters Rembrandt, Rubens en hun museumhuizen in Amsterdam en Antwerpen Hans Cools