Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden

ISSN: 25930346

ISBN: 9789462701922

Publication date: October 25, 2019

€32.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 202

Number of illustrations: 33

Illustrations and other content description:
31 b&w images, 2 graphs

Stock item: 130621

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

ISSN: 25930354

ISBN: 9789461662972

Publication date: October 25, 2019

Free download

SHARE

Nieuw nummer van het tijdschrift Nieuwe Tijdingen
Centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen staan de evolutie en vormgeving van festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden. Daarbij belichten de auteurs feesten van allerlei aard, bijvoorbeeld als gevolg van de Reformatie of de Franse Revolutie. Ze onderzoeken de rol van traditie en innovatie bij feestelijk vertier, de weergave en verslaggeving van feestelijkheden in media en kunsten, de rol van materiële cultuur in festiviteiten en de rol van veranderende normen en waarden met betrekking tot feestvieren in uiteenlopende sociale milieus. Zowel elitaire festiviteiten als vormen van volksvermaak komen aan bod. Zo gaat het onder meer over vorstelijke intredes, carnavalsvieringen, feestmaaltijden, loterijen, ‘kwelspelen’ en illuminaties.

Van feest tot feest — Evolutie en vormgeving van feestelijk vertier in de vroegmoderne Nederlanden Joop W. Koopmans en Dries Raeymaekers
Catholic Ruler, Protestant People — The Impact of the Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern Europe Helen Watanabe-O’Kelly
Carnaval in Jutphaas — De rol van schertsverordeningen in de organisatie van een vroegmoderne carnavalsviering Rozanne Versendaal

De kunst van de feestmaaltijd — Gedecoreerd tafelgerei als gespreksonderwerp in de zestiende eeuw Lucinda Timmermans
The show must go on — De performance van de loterij in de Nederlanden (15de–16de eeuw) Jeroen Puttevils

Feesten van burgerschap — Rederijkers, loterijen en de transmissie van burgerschapsidealen rond 1600 Dick E.H. de Boer
Blood Sports and Festivities in Normative Provincial Publications — Ordinances in Gelderland’s ‘Plakkaatboek’, 1582–1699 C. Annemieke Romein
How to Refuse the Goblet — Drinking Rituals, Sociability and Flow in Nederlands Displegtigheden, 1732–1735 Adriaan Duiveman
Orangistische festiviteiten tijdens de contrarevolutie Laurien Hansma
Ellende, miserie, slaverny, dwinglandye — De feesten van de Franse Revolutie door de ogen van de Antwerpse edelman Pierre Goetsbloets Brecht Deseure