Genderpatronen in vroegmoderne samenlevingen

ISSN: 25930346

ISBN: 9789462703025

Publication date: October 29, 2021

€32.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 150

Stock item: 144219

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

ISSN: 25930354

ISBN: 9789461664181

Publication date: October 29, 2021

€27.00 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

Genderperspectief op migratie, religie, rechtspraak, arbeid en homoseksualiteit in vroegmoderne samenlevingen

De integratie van een genderperspectief in historisch onderzoek heeft gevolgen die verder reiken dan simpelweg de aanvulling van bestaand onderzoek met bijkomende onderzoekssubjecten. Ze vraagt om een fundamentele herbezinning over begrippen die vaak hun betekenis hebben gekregen vanuit een specifieke mannelijke insteek.

Dit nummer van Nieuwe Tijdingen verkent wat een zorgvuldig toegepast genderperspectief concreet oplevert voor het vroegmoderne onderzoek naar uiteenlopende thema’s zoals migratie, religie en rechtspraak, arbeidsmarkt en homoseksualiteit. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en historische contexten. Zo wordt ingegaan op de ervaringen en de verschillende rollen van vrouwen binnen confessionele migrantengemeenschappen in Engeland, op de Antwerpse drukkersmarkt en binnen stedelijke religieuze gemeenschappen in Frankrijk. Andere bijdrages bestuderen noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid in strafrechtelijke ondervragingen in Frankrijk en attitudes ten opzichte van deviante seksualiteit in achttiende-eeuws Antwerpen.

Inleiding: vroegmoderne genderpatronen Raingard Esser & Anita Boele
Norwich’s “Disorderly Maids” Immigrant Women and the institutions in early modern England Raingard Esser
Spiritual Reform on Ceremonial Display? The Acarie Circle and the foundation of the first French Discalced Carmels (1604–1611) Gooitske Nijboer
De drukkersvrouwen van Sint Lucas Gildenlidmaatschap en arbeidspatronen in het vroegmoderne Antwerpse boekwezen Heleen Wyffels
Gender op de pijnbank Mannelijkheid en vrouwelijkheid in Franse criminele ondervragingen in de achttiende eeuw Elwin Hofman
“Dat volck dat uijt Hollant ghejaecht is” Sodomie en migratie in achttiende-eeuws Antwerpen Jonas Roelens