Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden

ISSN: 25930346

ISBN: 9789462701199

Publication date: October 27, 2017

€32.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 156

Number of illustrations: 37

Stock item: 118595

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

ISSN: 25930354

ISBN: 9789461662415

Publication date: October 31, 2017

Free download

SHARE

Terwijl de tijd vervliegt, is ruimte weerbarstig. Dat bleek in het bijzonder in de Reformatietijd van de zestiende en zeventiende eeuw. Toen werd het religieuze landschap weliswaar grondig hertekend, maar ruimtes die van oudsher een sacrale status hadden (zoals kerken, koren en kerkhoven) bleven vaak ononderbroken in gebruik, al dan niet met een andere functie. Deze Nieuwe Tijdingen onderzoeken daarom het (her)gebruik van sacrale ruimtes in tijden van ingrijpende religieuze verandering, een thema dat vandaag een belangrijk onderzoeksobject is geworden in het vroegmodern onderzoek. Tegelijkertijd brengen ze onderzoek over de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden samen. Zo blijken ruimtes te lezen als palimpsesten, met laag na laag vol betekenis. Ruimtes laten niet gemakkelijk los.

Kort bericht aan de lezer

Sacrale ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden: perspectieven en dwarsverbanden
Violet Soen & Anne-Laure Van Bruaene

Ter promotie der devotie. Materiële voorzieningen en offervaardigheid voor de Sint-Leonarduscultus in Zoutleeuw (1453–1505)
Ruben Suykerbuyk

Aan de rand van het graf. De transformatie van het funeraire leven en landschap in Antwerpen en Brugge tijdens de calvinistische republieken (1577/1578 – 1584/1585)
Tiffany Bousard

De storm doorstaan: Continuïteit en verandering in de protestantse inrichting van middeleeuwse kerken ten tijde van de Republiek
Justin E. A. Kroesen

Grensoverschrijdende katholieke claims. De grenzen tussen publieke en private ruimte voor sacrale doeleinden in de zeventiende-eeuwse Republiek
Carolina Lenarduzzi

Een herinnerd religieus landschap: vroegmodern Amsterdam
Joke Spaans