Ontwikkeling en levensloop

Liber amicorum Alfons Marcoen

D. Hutsebaut (Author), Karine Verschueren (Author), Luc Goossens (Author),

Series: Studia Psychologica 36

Category: Psychology

Language: Dutch

ISBN: 9789058674074

Publication date: October 7, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Dit boek, dat wordt uitgegeven naar aanleiding van het emeritaat van Alfons Marcoen, bevat voornamelijk bijdragen van collega’s uit Vlaanderen en Nederland. De delen van het boek verwijzen elk naar een verschillende fase van de levensloop. Zij handelen over thema’s uit de psychologische ontwikkeling van kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen of bespreken onderwerpen die de hele levensloop bestrijken.

Alfons Marcoen: een biografische schets
Luc Goossens

Publicatielijst

KINDEREN

Stoornis in zelfregulatie bij kinderen en adolescenten: mede een gevolg van foetale programmering?
Bea R.H. Van den Bergh

Experimentele interventies ter verbetering van ouderlijke sensitiviteit en de gehechtheidsrelatie van het kind: de Leidse VIPP en VIPP-R programma’s
Marinus H. van IJzendoorn, Marian J. Bakermans-Kranenburg, Femmie Juffer

Het zelfconcept van jonge kinderen
Karine Verschueren

Keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën: een kritische analyse van de theoretische en methodologische bijdragen van Robert Siegler
Joke Torbeyns, Koen Luwel, Lieven Verschaffel

Ontwikkelingspsychopathologie: als ontwikkeling niet vanzelfsprekend is…
Patricia Bijttebier

ADOLESCENTEN

Eenzaamheid en alleen zijn bij adolescenten: een overzicht van een Leuvens onderzoek
Luc Goossens

Emotioneel loskomen van de ouders tijdens de adolescentie
Wim Beyers

Naar een nieuwe interpretatie van separatie-individuatie in de adolescentie: over het samenspel van relaties met ouders, identiteit en emotionele aanpassing
Wim Meeus, Jurjen Iedema, Gerard Maassen, Rutger Engels

Academisch zelfconcept en prestaties: oorzaak en gevolg
Jan Van Damme, Wendy Mertens

VOLWASSENEN EN LEVENSLOOP

Is elke verandering zomaar te interpreteren als ontwikkeling? Een benadering vanuit de godsdienstpsychologie
Dirk Hutsebaut

Persoonlijkheidsontwikkeling en ontwikkelingsuitkomsten tijdens de levensloop
Cornelis F.M. van Lieshout

(Hoog)begaafdheid en levensloop
Franz J. Mönks

Donner la vie. Situations problématiques et recherche de sens
Christiane Vandenplas-Holper

Crossculturele overeenkomsten en verschillen in zorg voor ouders op leeftijd
Prishnee Datta, Ype H. Poortinga

OUDEREN

Vriendschap voor gevorderden: het belang van vriendschap op middelbare en latere leeftijd
Nan Stevens

Welbevinden van vijftigers en zestigers: invloed van familie en werk
Nancy Van Ranst

The Influence of early and current attachment relationships on attitudes and experiences of ageing
Ann O’Hanlon, Peter G. Coleman

De paradox van het oduer worden: welbevinden, zingeving en aanpassing
Gerben J. Westerhof, Freya Dittman-Kohli

Ouder worden en controleprocessen in het werkgeheugen: een overzicht
Paul Verhaeghen

Zelfwaardering en dementie
Han Diesfeldt

Vrijgemaakt om te beminnen: bouwstenen voor een spiritualiteit van het ouder worden
Ria Grommen

De onvriendelijke en rampspoedige ouderdom: artsen en filosofen uit de Griekse oudheid over lichamelijke ongemakken en psychische stoornissen van de oude dag
Jan Godderis

D. Hutsebaut

Karine Verschueren

Luc Goossens

Related titles