Historisch denken

Aanbevolen voor geschiedenisleerkrachten en historici!

Meer info en didactisch materiaal op www.juniorcollege.be

Junior College

Het einddoel van het geschiedenisonderwijs is het historisch denken van jongeren bevorderen. Historisch denken houdt in dat je mens en maatschappij in een historische context situeert, en in een lange-termijnperspectief. Historisch denken ontwikkelt inzicht in de complexe relatie tussen heden, verleden en toekomst. Dit betekent dat je zowel het verleden zelf kent, als de manier begrijpt waarop met dit verleden wordt omgegaan – door historici en door de brede samenleving (via herinnering).

De volumes in deze nieuwe reeks, gericht tot geschiedenisleerkrachten en historici, zijn toegankelijk geschreven en verdiepen zich in cruciale aspecten van historisch denken.

Book cover for the book Dekolonisering in verleden en heden Dekolonisering in verleden en heden

Enrico Castro Montes (Author), Idesbald Goddeeris (Author), Magaly Rodríguez García (Author), Janne Schreurs (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author), Marjolein Wilke (Author),

March 2023

Book cover for the book Van ontdekking tot ontwrichting Van ontdekking tot ontwrichting

Johan Verberckmoes (Author), Guy Putseys (Author), Tim Puttevils (Author), Herman Sterckx (Author), Sophie Verreyken (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author),

February 2021

Book cover for the book Ons verste verleden Ons verste verleden

Tim Puttevils (Author), Bart Vanmontfort (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author), Philip Van Peer (Author),

April 2020

Book cover for the book Eurocentrisch denken voorbij Eurocentrisch denken voorbij

Maarten Couttenier (Author), Nicolas Standaert (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author),

October 2018

Book cover for the book Hoe historici geschiedenis schrijven Hoe historici geschiedenis schrijven

Jolien Gijbels (Author), Koen Lagae (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author),

February 2018

Book cover for the book Herinneringen aan de Holocaust Herinneringen aan de Holocaust

Koen Lagae (Author), Saartje Vanden Borre (Author), Karel Van Nieuwenhuyse (Author),

October 2016