Stadsgeschiedenis

Stadsgeschiedenis is een peer-reviewed, wetenschappelijk tijdschrift. Alle inzendingen worden gescreend door de tijdschriftredactie en vervolgens beoordeeld door externe referenten. Het tijdschrift geeft een podium aan diverse disciplines die zich vanuit een historisch perspectief met de stad bezig houden. Naast wetenschappelijke artikelen, gericht op een breed scala aan thema’s, bevat Stadsgeschiedenis besprekingen van recente onderzoekstrends, dossiers over actuele maatschappelijke onderwerpen, en interviews. Daarnaast brengt het tijdschrift ook themanummers uit rond de stad. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen en dat door de eeuwen heen. Jaarlijks publiceert het tijdschrift een uitgebreide review van interessante artikelen over stadsgeschiedenis verschenen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften.

Stadsgeschiedenis richt zich op iedereen die begaan is met de stad en haar historische ontwikkeling: van wetenschappers en archiefmedewerkers tot beleidsmakers, architecten en erfgoedwerkers.

Stadsgeschiedenis komt voort uit een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. De huidige redactieraad is samengesteld uit stadshistorici, werkzaam aan diverse Vlaamse en Nederlandse universiteiten. Vanaf 2021 wordt Stadsgeschiedenis uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.

Verschijnt jaarlijks in twee afleveringen
Print ISSN: 1872-0676
Online ISSN: 2736-7762

Tijdschriftredactie
Hoofdredacteur: Ilja van Damme (Universiteit Antwerpen)
Eindredactie: Lith Lefranc (Universiteit Antwerpen), Bas Spliet (Universiteit Antwerpen)
Redactie: Anneleen Arnout (Radboud Universiteit Nijmegen), Greet De Block (Universiteit Antwerpen), Janna Coomans (Universiteit Utrecht), Pieter Martens (Vrije Universiteit Brussel), Ariadne Schmidt (Universiteit Leiden), Arie van Steensel (Universiteit Groningen), Gerrit Verhoeven (KMKG, Brussel – Universiteit Antwerpen), Antoon Vrints (Universiteit Gent).
Redactieraad: Claire Billen (Université Libre de Bruxelles), Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Marc Boone (Universiteit Gent), Paul van de Laar (Erasmus Universiteit Rotterdam), Clé Lesger (Universiteit van Amsterdam), Hugo Soly (Vrije Universiteit Brussel), Peter Stabel (Universiteit Antwerpen), Ed Taverne (Rijksuniversiteit Groningen), Pieter Uyttenhove (Universiteit Gent), Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent).

Voor meer informatie, ga naar www.stadsgeschiedenis.be.

Jaarlijkse abonnementsprijzen (print + online) – 2 nummers per jaar
Institutioneel: € 60,00
Individueel: € 35,00
Student: € 30,00

Losse nummers print: € 20,00 (excl. portkosten)
Losse nummers digitaal: € 15,00

* Abonnementsprijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten voor abonnees binnen de Benelux. Voor abonnees buiten de Benelux worden verzendkosten aangerekend.
** Library agents krijgen 10% korting op online abonnementen. Bij bestelling van meer dan 10 abonnementen geven wij 12% korting en bij meer dan 20 abonnementen geldt een korting van 15%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met orders@lup.be